DROGA DO KONTEMPLACJI

🛐#PsalmNaDzień

Rozważam Twoje słowo: „Trwajcie przy Mnie”. Pragnę być przy Tobie, Panie (Ps 27,8).

Modlitwa psalmami nie tylko zaprasza nas do kontemplacji Boga, ale ją ukazuję i uczy!

Panie wzmacniaj we mnie tęsknotę za Tobą ! Błogosławionego dnia!

KONTEMPLACJA

skierowaniem spojrzenia wewnętrz, w głębokość duszy, i z tego właśnie powodu poza duszę – w Boga (Hans Urs von Balthasar, cyt. za Pannington, 2003, s. 55). 

uważnie wpatrywać się „oczyma serca”. Święty Paweł w liście do Efezjan pisze „Niech da wam światłe oczy serca, abyście wiedzieli, czym jest nadzieja Jego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa w świętych” (Ef 1,18). 

głęboki związek przyjaźni, w którym rozmawiamy sam na sam z Bogiem, w przekonaniu, że On nas kocha (KKK 2709).