WSPARCIE

W ramach referatu „Apostolatu Integralnej Formacji Chrześcijańskiej” pragnę realizować wielkie i przydatne dzieła ewangelizacyjne oraz formacyjne. Ich celem jest wsparcie w rozwoju dojrzałej duchowości chrześcijańskiej oraz promowanie integralnego rozwoju ludzkiego na rzecz dobrostanu (szczęścia).

APLIKACJĘ O PSALMACH

Ten cel wymaga więcej środków i każda ofiara może być pomocna. Celem takiej aplikacji byłoby umożliwić użytkownikowi pod ręką mieć psalm tygodnia i wszystko na jego temat; czyli: dobrej jakości audio, komentarze, refleksje, konkordancja, medytacje, konferencje, wyjaśnienia, odpowiedzi na pytania itd…

Pomóż stworzyć APLIKACJĘ O PSALMACH – każda ofiara będzie pomocna, aby ten projekt tworzyć. Jeśli jesteś grafikiem komputerowym lub programistą zapraszam do współpracy.

Wsparcie działa pod nazwą APOSTOLAT INTEGRALNEJ FORMACJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ!

Uprzejmie proszę o zaznaczyć na jaki cel przeznaczasz ofiarę.

Numer rachunku:

PL 71 1600 1462 1847 0283 1000 0078

Właściciel rachunku:

Zakon Braci Mniejszych Kapucynów – Prowincja Krakowska

ul. Korzeniaka 16, 30-298 Kraków