„kłótliwe języki”

🛐 #PsalmNaDzień

„Niech zaniemówią usta kłamliwe z pychą i pogardą oskarżające prawego […] Ustrzeżesz ich w Twoim namiocie przed kłótliwymi językami” (Ps 31,19.21)

Niestety kłamstwo rozprzestrzenia się znacznie szybciej niż prawda. Dziś tak wiele „kłótliwych języków”. Gdzie szukać schronienia? Psalmista opowiada „W Twoim namiocie”. Prawdziwa modlitwa leczy serce z pychy i pogardy względem tych, którzy myślą i wierzą inaczej niż ja. 

Błogosławionego dnia! 

🪧 DOBROTEKA W PRAKTYCE (Dzień 8)

🛎Ósmy dzień rozwoju dobrostanu przez wdzięczność w aplikacji DOBROTEKA zaprasza nas, by docenić dar pracy (nie koniecznie musi ona być związana z zawodem). Pytanie, na które zachęcam, aby odpowiedzieć to, co najbardziej doceniam w pracy? Na przykład możemy być wdzięczni za fakt jej posiadania, za zdrowie, które umożliwia nam jej wykonywanie, za atmosferę lub wsparcie, jakie otrzymujemy, wynagrodzenie, lub że wiąże się z sensem albo powołaniem. Praca może przynosić nam poczucie radości i dumy, że robimy coś dla innych, co ma znaczenie itd. Nawet jeśli nie wszystko nam się podoba w naszej pracy, to zawsze coś jest w niej pozytywnego i warto to sobie uświadomić.

🛎 DARMOWA APLIKACJA DOBROTEKA – przez wdzięczność do szczęścia (dobrostanu).
👉 App Store: https://apps.apple.com/pl/app/dobroteka/id6450611024
👉 Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.piotrkwiatek.gratitude

BEZPIECZNE MIEJSCE

🛐#PsalmNaDzień

„W Twoje ręce oddaję ducha mego. Ty mnie wykupiłeś, Panie, wierny Boże” (Ps 31,6).

Ręce Boga są najbezpieczniejszą przestrzenią świata. W nich mieści się nie tylko cały kosmos, ale również serce każdego z nas. Jeśli człowiek nie doświadcza tej prawdy, to być może to co myśli o Bogu, wcale nim nie jest.

W życiu duchowym potrzebujemy stałej korekcji własnych przekonań na temat Boga. Jest to zwyczajny i konieczny proces rozwoju wiary, którą jest podróżą w głąb Tajemnicy, która nas całkowicie przekracza. Kochając możemy jednak lepiej poznawać i poznając jeszcze bardziej miłować. Błogosławionego dnia.

DOBROTEKA w praktyce (7 dzień)

Jak wam mija czas z DOBROTEKA? Obecnie jestem przy 7 zadaniu (dniu) i w mojej dobrotece znajduje się już 26 karteczek wdzięczności!

7 dzień zaprasza nas do uświadomienia sobie mocnych stron charakteru i poszukania dla nich nowych form wyrazu. Zadanie nie jest łatwe, ale jego wykonanie wzmacnia do dobrostan.

🪧 DOBROTEKA W PRAKTYCE (Dzień 5)

W piątym dniu rozwoju dobrostanu przez aplikację DOBROTEKA jesteśmy zaproszeni do zwrócenia uwagi na jakość wypowiadanego i usłyszanego słowa. Nasze wypowiedzi tworzą nie tylko klimat w miejscach w gdzie funkcjonujemy, ale również wewnętrznego narratora z którym żyjemy 24/7. W kontekście dobrego życia może on być naszym wielkim sprzymierzeńcem lub największym przeciwnikiem.
ZADANIE: Jakie dobre słowa dziś usłyszałeś lub jakimi się z kimś podzieliłeś?
To my tworzymy jakość naszych relacji, a dzieje się to przez dbanie o dobrą i pozytywną komunikację.

🛎 DARMOWA APLIKACJA DOBROTEKA – przez wdzięczność do szczęścia (dobrostanu).
👉 App Store: https://apps.apple.com/pl/app/dobroteka/id6450611024
👉 Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.piotrkwiatek.gratitude

Światło w mroku

🛐 #PsalmNaDzień
Cierpię udrękę, od zmartwień zaćmiły się oczy moje i całe moje wnętrze (Ps 31,10)

Niekiedy najtrudniejsze momenty czy okresy w życiu, stają się najpiękniejszymi lekcjami człowieczeństwa i odkrywania prawdziwszego oblicza Boga. Podobnie, jak jasność gwiazd najlepiej widać w mrokach ciemnej nocy, tak moc charakteru i zaufania Bogu kształtuje się w przeciwnościach losu.

Błogosławionego dnia w łączności duchowej w 1W1.

🪧DOBROTEKA W PRAKTYCE (Dzień 4)

W kolejnym dniu odkrywania realnego dobra w naszym życiu poprzez aplikację DOBROTEKA jesteśmy zaproszeni, aby zauważyć pozytywność u osób z którymi się dziś spotkamy. Zarówno bliscy jak mąż, żona, dzieci, przyjaciel…, ale również kolega w pracy, czy osoba spotkana w sklepie. Chodzi o zauważenie pozytywności, która nie musi być dla nas. Za jaką osobę i gest życzliwości dziś chciałbyś podziękować? To zadanie uczy nas dostrzegać dobro w życiu innych osób, które stale funkcjonują blisko nas lub pojawiają się w naszej przestrzeni społecznej.

Ps.

1. Oprócz zadań warto w ciągu dnia spontanicznie wrzucić karteczki wdzięczności.

2. Przypomnę, że nie trzeba wypisywać wdzięczności można ją podyktować – raczej w każdym telefonie jest funkcja do nagrywania przez dyktafon.

Jeden pokój

🛐 #PsalmNaDzień

Panie, do Ciebie się uciekam, niech nie doznam zawodu na wieki! (Ps 31,2)

Modlitwa psalmami uczyć nas widzieć i doświadczać Boga w codzienności. Proza życia i duchowość to nie dwa różne pomieszczenia, ale jedno miejsce w którym przychodzi i obawia się miłość Boga. 

Każdy psalm pyta nas o nasze doświadczenia wiary w codzienności.  Na przykład mój psalm tygodnia pyta mnie w drugim wersecie: „Do kogo się uciekam, kiedy doświadczam zmęczenia, znudzenia, porażki, przygnębienia?”. Psalmista udziela konkretnej odpowiedzi na to pytanie. A jaką odpowiedź – nie teoretyczną – ale przez życie udzielam ja osobiście? 

Z notatnika do psalmów  (w przygotowaniu)

„W życiu duchowym zadawanie pytań również ma ważną funkcję poznawczą i rozwojową. Służy ono nie tylko w zrozumieniu woli Bożej, ale także ukierunkowaniu swojego życia w stronę Boga. Wiara to nie ciemność i ślepota, ale kierowanie się mądrością ducha, która uzdalnia do widzenia więcej i dalej. Dojrzała wiara wymaga pytań i poszukiwań. Pytania świadczą nie o braku wiedzy, ale o otwartości i odwadze konfrontowania się z tym, co tajemnicze i przekracza nas samych. Wiara pytająca prowadzi do dojrzałego sposobu przeżywania relacji z Bogiem i światem. 

W metodzie kroków P+P nie chodzi wyłącznie o pytania natury poznawczej względem tego, czego się nie rozumie w Biblii, choć jest to istotne. Tutaj cenne są pytania natury teologicznej i egzystencjalnej. Te pierwsze dotyczą wiary i relacji do Boga, a te drugie – życia i sposobu oddziaływania słowa Bożego na codzienność”.

🪧DOBROTEKA W PRAKTYCE (Dzień 3)

👉 W refleksji na trzeci dzień aplikacji DOBROTEKA skrótowo przedstawiam koncept „podejścia doceniającego”, obszerniej opisany w książce „SZTUKA ŻYCIA BEZ NARZEKANIA”.
👉 Ćwiczenie (zadanie) do którego zapraszam polega na 10 uważnych wdechach i wydechach. Z tej pozycji (większego kontaktu ze sobą) jesteśmy zaproszeni do wdzięczności za to, co aktualnie odczuwamy „tu i teraz”.
🛎 Oddech to najprostszy sposób autoregulacji emocji. Wiele prozdrowotnych zachowań „znajduje się pod ręką”. Jednym z nich jest oddech. Niekiedy wystarczy 10 wdechów i wydechów, aby uświadomić sobie napięcia, emocje, myśli… to co aktualnie przeżywamy. Z pozycji kontaktu ze sobą oraz świadomości tego co „tu i teraz” łatwiej jest wybrać odpowiednią postawę względem życia i tego, co ono przynosi każdego dnia.

🛎 DARMOWA APLIKACJA DOBROTEKA – jak przez praktykowanie wdzięczności można wzmacniać dobrostan (szczęście)?
👉App Store: https://apps.apple.com/pl/app/dobroteka/id6450611024
👉Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.piotrkwiatek.gratitude

Nowy tydzień, kolejny psalm

#PsalmNaDzień

„Bądźcie dzielni i nabierzcie odwagi wszyscy ufający PANU” (Ps 31,25).

🛎 Nowy tydzień i kolejny psalm na drogach wiary i naszej codzienności. Niech wszystkich Pan Bóg błogosławi.

🙏 25 września 2023 (za 8 dni) odprawię Mszę Świętą za wszystkich modlących się w 1W1 i intencjach jakie nosicie w sercu.