🪧 DOBROTEKA W PRAKTYCE (Dzień 8)

🛎Ósmy dzień rozwoju dobrostanu przez wdzięczność w aplikacji DOBROTEKA zaprasza nas, by docenić dar pracy (nie koniecznie musi ona być związana z zawodem). Pytanie, na które zachęcam, aby odpowiedzieć to, co najbardziej doceniam w pracy? Na przykład możemy być wdzięczni za fakt jej posiadania, za zdrowie, które umożliwia nam jej wykonywanie, za atmosferę lub wsparcie, jakie otrzymujemy, wynagrodzenie, lub że wiąże się z sensem albo powołaniem. Praca może przynosić nam poczucie radości i dumy, że robimy coś dla innych, co ma znaczenie itd. Nawet jeśli nie wszystko nam się podoba w naszej pracy, to zawsze coś jest w niej pozytywnego i warto to sobie uświadomić.

🛎 DARMOWA APLIKACJA DOBROTEKA – przez wdzięczność do szczęścia (dobrostanu).
👉 App Store: https://apps.apple.com/pl/app/dobroteka/id6450611024
👉 Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.piotrkwiatek.gratitude

BEZPIECZNE MIEJSCE

🛐#PsalmNaDzień

„W Twoje ręce oddaję ducha mego. Ty mnie wykupiłeś, Panie, wierny Boże” (Ps 31,6).

Ręce Boga są najbezpieczniejszą przestrzenią świata. W nich mieści się nie tylko cały kosmos, ale również serce każdego z nas. Jeśli człowiek nie doświadcza tej prawdy, to być może to co myśli o Bogu, wcale nim nie jest.

W życiu duchowym potrzebujemy stałej korekcji własnych przekonań na temat Boga. Jest to zwyczajny i konieczny proces rozwoju wiary, którą jest podróżą w głąb Tajemnicy, która nas całkowicie przekracza. Kochając możemy jednak lepiej poznawać i poznając jeszcze bardziej miłować. Błogosławionego dnia.

DOBROTEKA w praktyce (7 dzień)

Jak wam mija czas z DOBROTEKA? Obecnie jestem przy 7 zadaniu (dniu) i w mojej dobrotece znajduje się już 26 karteczek wdzięczności!

7 dzień zaprasza nas do uświadomienia sobie mocnych stron charakteru i poszukania dla nich nowych form wyrazu. Zadanie nie jest łatwe, ale jego wykonanie wzmacnia do dobrostan.

🪧 DOBROTEKA W PRAKTYCE (Dzień 5)

W piątym dniu rozwoju dobrostanu przez aplikację DOBROTEKA jesteśmy zaproszeni do zwrócenia uwagi na jakość wypowiadanego i usłyszanego słowa. Nasze wypowiedzi tworzą nie tylko klimat w miejscach w gdzie funkcjonujemy, ale również wewnętrznego narratora z którym żyjemy 24/7. W kontekście dobrego życia może on być naszym wielkim sprzymierzeńcem lub największym przeciwnikiem.
ZADANIE: Jakie dobre słowa dziś usłyszałeś lub jakimi się z kimś podzieliłeś?
To my tworzymy jakość naszych relacji, a dzieje się to przez dbanie o dobrą i pozytywną komunikację.

🛎 DARMOWA APLIKACJA DOBROTEKA – przez wdzięczność do szczęścia (dobrostanu).
👉 App Store: https://apps.apple.com/pl/app/dobroteka/id6450611024
👉 Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.piotrkwiatek.gratitude

Światło w mroku

🛐 #PsalmNaDzień
Cierpię udrękę, od zmartwień zaćmiły się oczy moje i całe moje wnętrze (Ps 31,10)

Niekiedy najtrudniejsze momenty czy okresy w życiu, stają się najpiękniejszymi lekcjami człowieczeństwa i odkrywania prawdziwszego oblicza Boga. Podobnie, jak jasność gwiazd najlepiej widać w mrokach ciemnej nocy, tak moc charakteru i zaufania Bogu kształtuje się w przeciwnościach losu.

Błogosławionego dnia w łączności duchowej w 1W1.

🪧DOBROTEKA W PRAKTYCE (Dzień 4)

W kolejnym dniu odkrywania realnego dobra w naszym życiu poprzez aplikację DOBROTEKA jesteśmy zaproszeni, aby zauważyć pozytywność u osób z którymi się dziś spotkamy. Zarówno bliscy jak mąż, żona, dzieci, przyjaciel…, ale również kolega w pracy, czy osoba spotkana w sklepie. Chodzi o zauważenie pozytywności, która nie musi być dla nas. Za jaką osobę i gest życzliwości dziś chciałbyś podziękować? To zadanie uczy nas dostrzegać dobro w życiu innych osób, które stale funkcjonują blisko nas lub pojawiają się w naszej przestrzeni społecznej.

Ps.

1. Oprócz zadań warto w ciągu dnia spontanicznie wrzucić karteczki wdzięczności.

2. Przypomnę, że nie trzeba wypisywać wdzięczności można ją podyktować – raczej w każdym telefonie jest funkcja do nagrywania przez dyktafon.

Jeden pokój

🛐 #PsalmNaDzień

Panie, do Ciebie się uciekam, niech nie doznam zawodu na wieki! (Ps 31,2)

Modlitwa psalmami uczyć nas widzieć i doświadczać Boga w codzienności. Proza życia i duchowość to nie dwa różne pomieszczenia, ale jedno miejsce w którym przychodzi i obawia się miłość Boga. 

Każdy psalm pyta nas o nasze doświadczenia wiary w codzienności.  Na przykład mój psalm tygodnia pyta mnie w drugim wersecie: „Do kogo się uciekam, kiedy doświadczam zmęczenia, znudzenia, porażki, przygnębienia?”. Psalmista udziela konkretnej odpowiedzi na to pytanie. A jaką odpowiedź – nie teoretyczną – ale przez życie udzielam ja osobiście? 

Z notatnika do psalmów  (w przygotowaniu)

„W życiu duchowym zadawanie pytań również ma ważną funkcję poznawczą i rozwojową. Służy ono nie tylko w zrozumieniu woli Bożej, ale także ukierunkowaniu swojego życia w stronę Boga. Wiara to nie ciemność i ślepota, ale kierowanie się mądrością ducha, która uzdalnia do widzenia więcej i dalej. Dojrzała wiara wymaga pytań i poszukiwań. Pytania świadczą nie o braku wiedzy, ale o otwartości i odwadze konfrontowania się z tym, co tajemnicze i przekracza nas samych. Wiara pytająca prowadzi do dojrzałego sposobu przeżywania relacji z Bogiem i światem. 

W metodzie kroków P+P nie chodzi wyłącznie o pytania natury poznawczej względem tego, czego się nie rozumie w Biblii, choć jest to istotne. Tutaj cenne są pytania natury teologicznej i egzystencjalnej. Te pierwsze dotyczą wiary i relacji do Boga, a te drugie – życia i sposobu oddziaływania słowa Bożego na codzienność”.

🪧DOBROTEKA W PRAKTYCE (Dzień 3)

👉 W refleksji na trzeci dzień aplikacji DOBROTEKA skrótowo przedstawiam koncept „podejścia doceniającego”, obszerniej opisany w książce „SZTUKA ŻYCIA BEZ NARZEKANIA”.
👉 Ćwiczenie (zadanie) do którego zapraszam polega na 10 uważnych wdechach i wydechach. Z tej pozycji (większego kontaktu ze sobą) jesteśmy zaproszeni do wdzięczności za to, co aktualnie odczuwamy „tu i teraz”.
🛎 Oddech to najprostszy sposób autoregulacji emocji. Wiele prozdrowotnych zachowań „znajduje się pod ręką”. Jednym z nich jest oddech. Niekiedy wystarczy 10 wdechów i wydechów, aby uświadomić sobie napięcia, emocje, myśli… to co aktualnie przeżywamy. Z pozycji kontaktu ze sobą oraz świadomości tego co „tu i teraz” łatwiej jest wybrać odpowiednią postawę względem życia i tego, co ono przynosi każdego dnia.

🛎 DARMOWA APLIKACJA DOBROTEKA – jak przez praktykowanie wdzięczności można wzmacniać dobrostan (szczęście)?
👉App Store: https://apps.apple.com/pl/app/dobroteka/id6450611024
👉Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.piotrkwiatek.gratitude

Nowy tydzień, kolejny psalm

#PsalmNaDzień

„Bądźcie dzielni i nabierzcie odwagi wszyscy ufający PANU” (Ps 31,25).

🛎 Nowy tydzień i kolejny psalm na drogach wiary i naszej codzienności. Niech wszystkich Pan Bóg błogosławi.

🙏 25 września 2023 (za 8 dni) odprawię Mszę Świętą za wszystkich modlących się w 1W1 i intencjach jakie nosicie w sercu.

🪧DOBROTEKA W PRAKTYCE

Wczoraj mój przełożony pokazał mi jak korzysta z aplikacji DOBROTEKI, co bardzo mnie ucieszyło. Większą radość jednak spowodował fakt przeczytania jego wpisu, w którym wyraził wdzięczność za DAR WSPÓLNOTY w której posługuje. To było zbieżne z moim dziękczynieniem w DOBROTECE, bo również jestem wdzięczny za dar jego osoby oraz braci. Tyle dobra można zobaczyć w takiej prozie dnia… Na przykład wczoraj dostrzegłem, jak brat przywitał się z przełożonym po powrocie – to było piękne, nie bez przesady powiedziałbym „mistyczne”… Bez uważności na dobro jednak mogłoby być zupełnie niezauważone. Tyle cudownych drobnostek wnosi każdy dzień do naszego życia… ahh…
🛎 Pobierz DOBROTEKĘ i odkryj, jak wdzięczność może zmienić Twoje życie na lepsze!
👉App Store: https://apps.apple.com/pl/app/dobroteka/id6450611024
👉Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.piotrkwiatek.gratitude

Dlaczego praktykowanie WDZIĘCZNOŚCI jest takie ważne?