Rekolekcje Adwentowe

Rozpoczynam święty czas REKOLEKCJI ADWENTOWYCH. Wszystkich uczestników i siebie polecam Waszym modlitwom. Niech Duch Święty działa w naszych sercach!

👉 28 XI – 1 XII Gdańsk – Żabianka (Parafia Chrystusa Odkupiciela).

👉 4-8 XII Gdańsk – Jasień (Parafia bł. Doroty z Mątew).

👉 11-15 XII Piła (Parafia św. Antoniego – kapucyni).

👉 18-22 XII Gdańsk – Przymorze (Parafia św. Józefa).

Pokój i dobro w stałej łączności duchowej w 1W1.

Bliższa Tajemnica

🛐#PsalmNaDzień

„Jesteś kapłanem, tak jak Melchizedek” (Ps 110,4)

Metafory i porównania ożywiają wyobraźnię i ułatwiają zrozumienie. Bóg pozostaje bliską i daleką tajemnicą, którą ludzki umysł choć stale poznanie, to jednak nie jest wstanie całkowicie pojąć. 👉 JAKĄ METAFORĘ (PORÓWNANIE, OBRAZ) SPOTYKASZ W PSALMIE TYGODNIA?

Wzrok serca

🛐#PsalmNaDzień

„Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda” (Ps 98,1)

Tak jak można mieć oczy otwarte, a nie WIDZIEĆ, tak samo można widzieć, ale wciąż nie WIERZYĆ. „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli” (J 20,29).

„Wierzyć znaczy nie tylko wznosić oczy do Boga i uwielbiać Go; trzeba jeszcze umieć patrzeć na ziemię ludzkimi oczami Chrystusa” (Michel Quoist).

JAK ZAPAMIĘTAĆ SŁOWO BOŻE?

🛐#PsalmNaDzień

„Będę się radował z Twych ustaw: słów Twoich nie zapomnę” (Ps 119,16).

Wiara rodzi się ze słuchania. A słuchanie to proces nie tylko polegający na usłyszeniu fizycznych dźwięków.

✅ Słuchać to: ZROZUMIEĆ (poznać),

✅ Słuchać to: ZAAKCEPTOWAĆ (przyjąć jak Maryja – fiat),

✅ Słuchać to: ZREALIZOWAĆ (przeżyć we własnym życiu).

Słowa przeżytego nie można zapomnieć, ponieważ stają się naszym ciałem. „Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych” (Hebr 3,7-8).

Duchowe perpetuum mobile

🛐#PsalmNaDzień

„A Ty widzisz trud i boleść, patrzysz, by je wziąć w swoje ręce” (Ps 10,14).

Bóg widzi nie tylko mój grzech i słabość, ale również moje piękno i wielkość. A co ja dostrzegam w życiu własnym i innych? Czy potrafię dostrzec dobro i świętość? „Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie” (Mt 25,29). Oto duchowe perpetuum mobile: dobro generuje dobro! Co szukamy, to znajdujemy.

KIERUNKI

🎯 W którym kierunku zmierzasz?

Ustaw GPS-a życia na sprawy ważniejsze od tych ważnych. Niech Adwent, który już za tydzień rozpoczynamy pomoże podjąć nam małe i wielkie decyzję, które przybliża nas do Boga, Miłości, dobra, życzliwości, pokoju, przemiany…

🙏 Jaki kierunek wyznacza Ci PSALM tygodnia?

Koniec tygodnia

🛎 KAŻDY dzień jest ODPOWIEDNI, aby wyrażać WDZIĘCZNOŚĆ! Co w tym TYGODNIU wydarzyło się dobrego w Twoim życiu?

⭐️ Za co jesteś wdzięczny/a? Wypisz 7 błogosławieństw tygodnia.

Poziom SZCZĘŚCIA zależy od praktykowania wdzięczności w CODZIENNOŚCI.

W tym tygodniu jestem szczególnie wdzięczny za: ✅ (1) możliwość głoszenia słowa Bożego i spotkania się z ludźmi; ✅ (2) łaskę życia i zdrowia moich rodziców; ✅ (3) spotkanie i wywiad w programie „KARETKA W DRODZE”; ✅ (4) postępy w publikacji książki „PsalmoTerapia”; ✅ (5) nowy kierunek i jednak powstawanie aplikacji; ✅ (6) muzykę, którą teraz słucham; ✅ (7) natchnienia i siły do pracy; ✅ (8) pragnienie zmiany; ✅ (9) gest wielkiej życzliwości Johna – tłumaczenie książki na język angielski; ✅ (10) cierpliwą obecność Boga w moim życiu; ✅ (11) wizytację Prowincjała, czas dialogu i otwartości oraz życzliwości.