Nowy Tydzień Nowy Psalm

✍️ Jakie słowa z Psalmu tygodnia wprowadzają Cię w II NIedzielę Adwentu? 
👉  Słowo z dzisiejszej liturgii Eucharystycznej podejmuje również temat nadziei „Abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję„. Życzę Wam i sobie nadziei płynącej z doświadczenia mocy słowa Bożego i Dobrej Nowiny, która zaprasza nas do dobrych decyzji. 
🙏 Błogosławionej niedzieli!

PSALM 139

Psalm 139 w tym tygodniu był dla mnie prawdziwą UCZTĄ DUCHOWĄ. Przedłużę medytację tego NIESAMOWITEGO tekstu o kolejny tydzień! Skrutacja pozwala zobaczyć tekst i myśli psalmu w całym Piśmie Świętym! Serdecznie polecam!

Psalmy modlitwą całego Kościoła

🙏 „Psałterz leży blisko samych źródeł życia Kościoła. Psalmy to nie tylko pieśni natchnionych przez Boga proroków, lecz także pieśni całego Kościoła i wyraz jego najgłębszego życia wewnętrznego […] Nie ma innych pieśni, które lepiej wyrażałby jego duszę, jego pragnienia, jego tęsknoty, jego troski i radości”.
🔰 Merton T. (2008). Modlić się Psalmami. Gdy otwieramy Biblię Kraków: Esprit, s. 12

🙏 „Modlitwa psalmami praktykowana w duchu wspólnoty wyprowadza nas z religijnego egocentryzmu. Odmawiając psalm, który nie odpowiada moim aktualnym uczuciom, mogę modlić się ze wszystkimi, którzy są właśnie w takim stanie ducha. W ten sposób poszerzam serce i robię krok w bardzo istotnym dla człowieka pielgrzymowaniu od „mój Boże” do „Ojcze nasz”.
🔰 Kozak, M. (2022). Księga żywej mądrości Psalmy. Warszawa: Promic, s. 31.

🙏 „Przez psalmy Kościół daje nam język modlitwy i uczy postrzegać nasze życie jako pielgrzymowanie wiary wewnątrz wspólnoty prowadzonej przez słowo Boże”.
🔰 Kozak, M. (2022). Księga żywej mądrości Psalmy. Warszawa: Promic, s. 32.

Psalmoterapia

Papież Franciszek w encyklice społecznej na temat powszechnego braterstwa napisał: „Dzisiaj jest coraz więcej osób poranionych” (Papież Franciszek, Fratelli Tutti, 69). W innym miejscu zauważył, że „najpoważniejszą chorobą w życiu jest brak miłości”. Pewnie wszyscy zgodzimy się z tą diagnozą. Cierpimy z powodu braku miłości. I nie chodzi tutaj o jakąś miłość romantyczną rodem z brazylijskich seriali, ale o tę zwykłą, połączoną z bliskością, obecnością, czułością, współczuciem, dobrym słowem, czy, wybaczeniem.


[…]
Cały człowiek jest ważny dla Jezusa. Całego Bóg stworzył, odkupił i uświęca, nie tylko duszę. Chrystus pragnie, aby każdy człowiek w pełni był szczęśliwy. „To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna” (J 15,11). Przyszedł na ziemię, aby tutaj uzdrawiać i kochać. Nie tylko gdzieś tam później w Niebie, ale również „tutaj i teraz”, w tym nieperfekcyjnym świecie. Choć nie chodzi o to, aby tworzyć iluzję Raju na ziemi, bo go tutaj nie stworzymy, ale przyjmując Jego naukę, możemy już tutaj doznawać przedsmaku Królestwa. Choć Jezus nie uzdrowił wszystkich za czasów swojego ziemskiego życia, to jednak ukazał powszechną troskę o człowieka. Nie tylko o jego wymiar duchowy i niematerialny, ale również cielesny i psychiczny. W Ewangelii Jezus „nie jest terapeutą, który leczy ludzkie choroby jako znawca tajników medycyny, ale kimś, komu zależy na pełnym uzdrowieniu, czyli szczęściu człowieka […] Uzdrowienia, których dokonuje Jezus, przekraczają fizyczną poprawę ludzkiej kondycji zdrowotnej. Uzdrowienia odnoszą się do całego człowieka i obejmują wybawienie od wszelkiego zła […] Moc uzdrawiającą Jezusa i zbawcza siła wiary mogą nie tylko uleczyć człowieka z cielesnych dolegliwości, ale także z jego ran wewnętrznych” (Bieliński, 2005, s. 19–25). 
[…]
„Nie można być szczęśliwym, nie pozwalając Jezusowi uzdrawiać i przemieniać własnego serca. „Uzdrowienie wewnętrzne ma miejsce wówczas, gdy człowiek, który uwierzy, iż jest kochany przez Boga, uwalnia się od konieczności uzasadniania swego istnienia wobec świata […] Bycie kochanym jest najlepszym środkiem, który przynosi uzdrowienie […] Prawdziwe uzdrowienie następuje bowiem wtedy, gdy jesteśmy świadomi, że pomimo naszych słabości i braków jesteśmy kochani” (Dawlewicz, 2005, s. 216). Można powiedzieć, że miłość jest lekarstwem na wszystkie grzechy, a modlitwa do niej prowadzi”.

Kwiatek, Psalmoterapia.

🫶 Moc wdzięczności

🫶”Wdzięczność może przekształcić zwyczajne dni w prawdziwe Święto Dziękczynienia” William Arthur Ward
🫶”W codziennym życiu wyraźnie widać, że to nie szczęście czyni nas wdzięcznymi, lecz wdzięczność – szczęśliwymi”. – David Steindl-Rast
🫶 „Wdzięczność jest potężnym katalizatorem szczęścia. To iskra, która rozpala radość w twojej duszy”. – Amy Collette

Warto się zapisać!

Kochani warto zapisać się na spotkanie 1W1 w Gdyni z Biskupem Wiesławem. Będzie to bardzo pomocne dla organizatorów spotkania siostry Miriam, Zuzy i Łukasza. Oto adres: zuzanna.lukasz@gmail.com

Ps 139

W tym tygodniu w ramach dzieła 1W1 modlę się przepięknym psalmem 139. 
👉 „Panie, przenikasz i znasz mnie […] Ty utkałeś mnie w łonie mej matki” (Ps 139,1,13). 
👉”Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie, godne podziwu są Twoje dzieła. I dobrze znasz moją duszę” (Ps 139,14).

Makrokosmos i mikrokosmos… jak cudowny, wciąż tajemniczy, wielki, harmonijny, mądry… i Bóg wszystko zna i przenika!!!

Błogosławionego dnia!

Spotkanie 1W1 w Gdyni

🙏📍SERDECZNIE ZAPRASZAM wszystkich z północy na spotkanie biblijne 1W1 w GDYNI. Wyjątkowym gościem i prowadzącym spotkanie będzie ks. biskup dr Wiesław Szlachetka. W ten niesamowity sposób zainaugurujemy nasze regularne spotkania 1 x w miesiącu.

Kochani warto zapisać się na spotkanie 1W1 w Gdyni z Biskupem Wiesławem. Będzie to bardzo pomocne dla organizatorów spotkania siostry Miriam, Zuzy i Łukasza.

Oto adres: zuzanna.lukasz@gmail.com