🛐 #PsalmNaDzień

„Wydobył mnie z dołu zagłady i z kałuży błota, a stopy moje postawił na skale i umocnił moje kroki (Ps 40,3).

Nie tylko WYBAWIŁ, ale przeznaczył do wiecznej szczęśliwości! 

NIESAMOWITA DOBRA NOWINA! Jak tu nie być wdzięcznym?

Artykuł gotowy „PACIERZ DLA DOROSŁYCH”

✍️ Wczoraj do redakcji wysłałem artykuł pt. „PACIERZ DLA DOROSŁYCH”. Oto kilka wg. mnie ważnych tez tego tekstu:

✅ „Nasza wiara powinna opierać się na fundamencie słowa Bożego, a nie subiektywnych wrażeniach, proroctwach, prywatnych objawieniach, emocjonalnych wystąpieniach celebrytów duchowych. Zawsze warto poszukiwać zdrowego i prawdziwego pokarmu w życiu duchowym. Pismo Święte czytane indywidualnie czy wspólnotowo w kluczu nauczania Kościoła jest najlepszą strawą duchową”.

✅ „Życie duchowe jest podobne do nawigacji okrętem. Choć kurs jest jeden, to do portu zbawienia można dotrzeć różnymi drogami. Dziś bardziej potrzebujemy świadków duchowości niż stróżów moralności. Ludzi, którzy zachwycają się Bogiem, niż tych, dla których prawo staje się Bogiem”.

✅ „Psalmy stanowią pomost między tym, co jest w człowieku indywidualne i osobiste, a tym, co wspólne. Choć dają gotową strukturę i słowa, to jednak uczą intymnego i indywidualnego spotkania z Bogiem”.

✅ PsalmNaNiedzielę

17 I 2021 (II Niedziela zwykła)

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę” (Ps 40)

🛎 Nie można WOLI BOŻEJ w życiu realizować bez słuchania słowa Bożego i rozeznania czy to, co rzeczywiście słyszymy pochodzi od Boga. 

🛎 Dwa fundamenty życia duchowego: SŁUCHAĆ I ROZEZNAWAĆ.

#Psalmy, 

#1W1, 

#PsalmNaNiedzielę