WARSZTATY-REKOLEKCJE

zapowiedzi spotkań:

REKOLEKCJE Z PSALMOTERAPII odbędą się w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu https://skrzatusz-sanktuarium.pl

👉Termin: 28 grudnia 2021 – 2 stycznia 2022

📬 Zapisy oraz info: Siostra Goretti:

email: domskrzatusz@gmail.com

telefon: 698446375

REKOLEKCJE DLA WSZYSTKICH CHĘTNYCH: małżonkowie, singli, kapłani, siostry zakonne, świeccy, liderzy grup, wspólnoty itd…

Świetny pomysł na pożegnanie starego i przywitanie NOWEGO ROKU!

W RYTMIE WDZIĘCZNOŚCI!

INNE PROPOZYCJE:

WARSZTAT WDZIĘCZNOŚĆ A DOBROSTAN 

Temat: Jak w codzienności rozwijać dobrostan?

Treść i cele spotkania:

Współczesne badania z psychologii pozytywnej potwierdzają, że praktykowanie wdzięczności jest najskuteczniejszą metodą wzmacniania dobrostanu (szczęścia) w życiu osobistym i interpersonalnym.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu psychologii pozytywnej i zaznajomienie się z praktycznymi elementami stosowania jej w życiu codziennym. Omówiony zostanie związek szczęścia z wdzięcznością oraz metody poszerzania zakresu wdzięczności. 

Zagadnienia:
•Czym jest, a czym nie jest psychologia pozytywna?
•Współczesne teorie dobrostanu (szczęścia).
•Szczęście, a dążenie do świętości.
•Dlaczego nie ma sprzeczności pomiędzy dążeniem do szczęścia i świętości?
•Moc wdzięczności – autorska koncepcja czterech okien.
•Wprowadzenie do notatnika „W rytmie wdzięczności”.

WARSZTAT EMOCJE A DOBROSTAN

Temat: Jak zarządzać emocjami trudnymi i rozwijać pozytywne?

Treść i cele spotkania:

Psychologia pozytywna docenia rolę i znaczenie emocji pozytywnych w życiu indywidualnym i wspólnotowym. Radość, uskrzydlenie, duma, zainteresowanie, czy pasja, znacząco wpływają na poczucie szczęścia. Niemniej często doświadczamy emocji trudnych, takich jak: złość, gniew, lęk, poczucie winy, czy samotność. Jak zarządzać tymi emocjami, tak by one nie zawładnęły naszym życiem?

Celem szkolenia jest ukazanie roli i znaczenia emocji w życiu człowieka. Uczestnicy zapoznają się z Racjonalną Emotywną Behawioralną Terapią stworzoną przez Alberta Ellisa. Ponadto otrzymają praktyczne narzędzia pomocne w pracy nad regulacją własnych stanów emocjonalnych. 

Zagadnienia:

Zagadnienia:
• Natura, źródła i funkcje emocji.
• Zarządzanie emocjami trudnymi – REBT (Albert Ellis) terapia.
• Emocje i ocena moralna.
• Moralność uczuć – Biblia i doświadczenie lęku.
• Rola emocji pozytywnych w życiu człowieka.
• Siła uśmiechu.

WARSZTAT PRZEBACZENIE A DOBROSTAN – „SZTUKA ŻYCIA BEZ NARZEKANIA” 

Temat: Jak wyzwolić się z pułapki ciągłego narzekania oraz odnaleźć drogę do uzdrowienia wewnętrznego (przebaczenia)?

Treść i cele spotkania:

Wybaczenie to „najkrótsza droga do Boga” ale również konieczna do udanego życia. Nie można być szczęśliwym nie przebaczając. „Przebaczenia można się nauczyć każdy i w każdym wieku, bez względu na obecny system przekonań, przeszłe doświadczenia czy sposób, w jaki traktował swoich bliźnich” (Jampolsky). Warto jednak pamiętać, że wybaczenie to nie pojednanie, usprawiedliwienie, ani tym bardziej zapomnienie. Czym więc jest przebaczenie? 

Celem warsztatu będzie zdobycie wiedzy psychologicznej na temat przebaczenia.  Omówiona zostanie koncepcja Posttraumatycznego Wzrostu i związek przebaczenia ze zdrowiem. Zostaną zaprezentowane narzędzia pomocowe w procesie uzdrowienia wewnętrznego. 

W drugiej części szkolenia uczestnicy zapoznają się z fenomenem malkontenctwa.  Narzekanie to epidemia naszych czasów. Osłabia nie tylko jakość naszych relacji rodzinnych i zawodowych, ale ewidentnie szkodzi naszemu zdrowiu fizycznemu, psychicznemu oraz duchowemu. Czy można skutecznie bronić się przed tą współczesną chorobą? 

Zagadnienia:

  • Czym jest, a czym nie jest przebaczenie?
  • Co może być pomocne w procesie wybaczenia?
  • Reinterpretacja negatywnej przeszłości.
  • Od myślenia ruminacyjnego do refleksyjnego.
  • Rozwój po traumie.
  • Pojednanie z Bogiem, wybaczenie sobie, poczucie winy.
  • Anatomia narzekania. Dlaczego tak trudno z niego zrezygnować?
  • Czy rzeczywiście malkontenctwo jest tak bardzo szkodliwe?
  • Jak skuteczniej komunikować żale i pretensje? 

WARSZTAT DUCHOWOŚĆ A DOBROSTAN

Temat: Jak ożywić duchowość i rozwijać relację Boga?

Treść i cele spotkania:

Badania naukowe wskazują, że praktykowanie duchowości ma szereg pozytywnych następstw w życiu jednostki i całych grup społecznych. Między innymi wzmacnia się poczucie szczęścia i sensu życia. Zdrowy sposób przeżywania duchowości i religijności prowadzi do pozytywności i źródła wszelkiego dobra – Boga. Umożliwia ona odkrycie Sacrum nie tylko co piękne i wzniosłe ale również codzienne i zwyczajne. Całe życie staje się przestrzenią objawienia Boga i Jego dobroci. 

Celem warsztatu jest dostarczenie wiedzy na temat czym jest medytacja, uważność i kontemplacja. Ponadto zaproponowane będą ćwiczenia pomagające wejść na drogę praktykowania modlitwy głębi i prostoty. 

Zagadnienia:
•Psychologia modlitwy.
•Duchowość a dobrostan.
•Różnice między uważnością, medytacją, kontemplacją?
•Korzyści praktykowania uważności.
•Katolicka koncepcja modlitwy.
•Wprowadzenie w modlitwę głębi.

WARSZTAT KOMUNIKACJA A DOBROSTAN 

Temat: Jak skutecznie komunikować i rozwijać relacje z Bogiem?

Treść i cele spotkania:

Jednym z ważnych składników szczęścia są relacje międzyludzkie. Elementem kluczowym w tworzeniu głębokich i pełnych znaczeń relacji jest komunikacja, która znaczy coś więcej niż przekaz informacji. Istotnym wymiarem budowania więzi z Bogiem jest również spotkanie i komunikacja, bo wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa (Rz 10,17).

Celem warsztatów jest poznanie mechanizmów nie tylko efektywnej komunikacji interpersonalnej. Uczestnik zapozna się z modelem konstruktywnego reagowania, aktywnym słuchaniem oraz z wpływem współczesnych środków przekazu na jakość relacji międzyludzkich. Ponadto zostanie ukazane znacznie i rola Pisma Świętego w rozwoju życia duchowego.  

Zagadnienia:
•Złożoność komunikacji wg. modelu Schulz von Thuna.
•Aktywne słuchanie.
•Reagowanie konstruktywne i rola podejścia doceniającego.
•Komunikacja a technologia – zjawisko Fomo.
•Porozumiewanie się z Bogiem – wprowadzenie do Lectio Divina.
•Moc słowa Bożego i ludzkiego.

Relacje, zdjęcia i opinie: KRAKÓW – „WDZIĘCZNOŚĆ a DOBROSTAN” – (wrzesień, 2019). 

http://piotrkwiatek.com/2019/09/22/1035/

Relacje, zdjęcia i opinie:KRAKÓW – „EMOCJE a DOBROSTAN” – (październik, 2019). 

http://piotrkwiatek.com/2019/10/27/drugi-warsztat-z-psychologii-pozytywnej-i-wiary-temat-emocje-a-dobrostan-krakow-26-x-2019/

Relacje, zdjęcia i opinie: KRAKÓW – „PRZEBACZENIE a DOBROSTAN. Sztuka życia bez narzekania” – (listopad, 2019). 

http://piotrkwiatek.com/2019/11/24/3-warsztat-z-psychologii-pozytywnej-i-wiary-przebaczenie-a-dobrostan-sztuka-zycia-bez-narzekania-krakow-23-xi-2019/

GDAŃSK – „WDZIĘCZNOŚĆ A DOBROSTAN” – (GRUDZIEŃ, 2019). Relacje, zdjęcia i opinie:

http://piotrkwiatek.com/2020/02/24/warsztaty-w-gdyni/

GDYNIA – „PRZEBACZENIE a DOBROSTAN. Sztuka życia bez narzekania” – (luty, 2020). 

http://piotrkwiatek.com/2019/12/10/pierwszy-warsztat-z-psychologii-pozytywnej-i-wiary-w-gdansku/

PO KAŻDYM WARSZTACIE JEST MOŻLIWOŚĆ OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA