WARSZTATY

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

KONIECZNA REJESTRACJA!

 

 

 

PIERWSZE W POLSCE! 

Warsztaty z zakresu psychologii pozytywnej i wiary

WARSZTAT (1) SZCZĘŚCIE A WDZIĘCZNOŚĆ 

 Jak w codziennym życiu rozwijać dobrostan?

Termin: 21 września 2019, sobota

Treść i cele spotkania:

Współczesne badania z psychologii pozytywnej dostarczają niezbitych dowodów, że praktykowanie wdzięczności jest najskuteczniejszą metodą wzmacniania dobrostanu (szczęścia) w życiu osobistym i wspólnotowym.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat psychologii pozytywnej i możliwości stosowania jej w życiu codziennym. Omówiony zostanie związek szczęścia z wdzięcznością oraz praktyczne metody poszerzania zakresu wdzięczności. 

Zagadnienia:

•Czym jest, a czym nie jest psychologia pozytywna.

•Współczesne teorie dobrostanu (szczęścia). 

•Szczęście a dążenie do świętości.

•Moc wdzięczności – koncepcja czterech okien.

•Wprowadzenie do Notatnika „35 dni w rytmie wdzięczności”.

WARSZTAT (2)  EMOCJE A DOBROSTAN 

Jak zarządzać emocjami trudnymi?

Termin: 26 października 2019, sobota

Treść i cele spotkania:

Często doświadczamy emocji trudnych takich jak: złość, gniew, lęk, poczucie winy, czy skrzywdzenia. Jak zarządzać własnymi emocji, aby one nie zawładnęły naszym życiem?

Celem szkolenia jest ukazanie roli i znaczenia emocji w życiu człowieka. Uczestnicy zapoznają się nie tylko z teorią dotyczącą inteligencji emocjonalnej, ale również otrzymają praktyczne narzędzia pomocne w pracy nad regulacja własnych stanów emocjonalnych. 

Zagadnienia:

•Dlaczego ważna jest inteligencja emocjonalna?

•Radzenie sobie z emocjami trudnymi – REBT terapia.

•Emocje i kwestie etyczne.

•Rola emocji pozytywnych w życiu człowieka.

•Magia uśmiechu.

WARSZTAT (3) PRZEBACZENIE A DOBROSTAN 

Jak radzić sobie z narzekaniem?

Termin: 23 listopada 2019, sobota

Treść i cele spotkania:

Czy jest ktoś, kto nie narzeka, albo ktoś kto nigdy nie został zraniony? Okazuje się że wszyscy ranimy i wszyscy jesteśmy w jakimś stopniu poranieni. Uniwersalną drogą do szczęścia jest przebaczenie. Uwalnia nas ono nie tylko od negatywnej przeszłości, ale umożliwia realizację własnego potencjału. 

Celem warsztatu jest zdobyć kompetencji umożliwiających konstruktywne podejście do krzywd i zranień. Dostarczenie narzędzi do skutecznego radzenia sobie z tendencją do narzekania.

Zagadnienia:

•Czym jest a czym nie jest przebaczenie.

•Na czym polega istota chrześcijaństwa?

•Umieć przebaczyć samemu sobie.

•Współczesna epidemia narzekania.

•Skuteczne sposoby radzenia sobie z narzekaniem. 

 

Opłata: dobrowolna

Kontakt: br. Piotr Kwiatek

kwiatekwarsztaty@gmail.com

Miejsce: Kraków, ul. Franciszkańska 4

 

ENGLISH ARTICLES ABOUT APPRO PROGRAM

Kwiatek, P. (2014). Application of Positive Psychology to Human Formation of Priests and Religious: The Active Program of Positive Personal Development (APPRO). Seminare, 35, s. 99-113.

Kwiatek, P., Pecoraro, A. (2015). The Five Dimensions of the APPRO Program: Explanation and Specifica. Seminare, 36(3), s. 155-168.