Boże plany

🛐 #PsalmNaDzień
Prowadzisz mnie zgodnie z Twym zamysłem” (Ps 73,24)

Życie modlitewne i szerzej duchowe stanowi przestrzeń, w której uczymy się rozpoznawać i przyjmować wolę Bożą. Nie jest miejscem, gdzie dyktujemy lub narzucamy Jemu nasze pomysły i plany na naprawę świata i człowieka.

Przyjęcie tej perspektywy, uczy w prozie życia dostrzegać ślady Bożej obecności i błogosławieństwa.

Błogosławionej soboty!

PROBLEM KRÓTKOWZROCZNOŚCI

🛐#PsalmNaDzień

Próbowałem to pojąć, lecz było to dla mnie zbyt trudne, póki nie wszedłem do świątyni Bożej i nie zrozumiałem, jaki jest ich koniec (Ps 73,16-17)

Krótkowzroczność to poważna choroba grzeszników, jak i tych, którzy im zazdroszczą. Psalmista w swoich rozważaniach na temat sukcesu i powodzenia bezbożnych przechodzi przez mur niewiedzy, kiedy zaczyna medytować nad słowem Bożym w świątyni. To cenna wskazówka dla nas!

Doświadczenie wiary daje mu zrozumienie trwałych i przemijających perspektyw ludzkiego życia i szczęścia. Każdy dzień wiąże się z wyborem przyszłości, a dzisiaj mamy na nią wpływ. Boże daj światło i siłę, aby wybierać to co ma prawdziwe znaczenie na PRZYSZŁOŚĆ pisane przez duże „P”.

Błogosławionego dnia!

Najcenniejszy skarb

🛐#PsalmNaDzień

Gdy jestem z Tobą, nie cieszy mnie ziemia (Ps 73,25)

Ziemia i cały świat materialny mogą przynosić radość, ponieważ są darem od Boga. Jednak odnalezienie samego Boga przez ślady Jego dobroci wymaga już pewnej sztuki i duchowej uważności. Gdy uda się to osiągnąć, wszystkie inne rzeczy mogą przestać być istotne lub stracić na znaczeniu. Wiara jest drogą prowadzącą do najcenniejszego dobra – osobowego Boga.

Dobrego dnia!

Belgia warsztaty

Bardzo dziękuję za zaproszenie do Antwerpii na warsztaty z psychologii pozytywnej i wiary. Szczególne podziękowania dla br. Marcina proboszcza parafii, kapucynów pracujących w Belgii za braterską gościnę, Małgosi za organizację spotkania i wszystkim uczestnikom za liczne przybycie. W Belgii jest co podziwiać!

Już w łonie matki

🛐 #PsalmNaDzień

Od łona matki opieram się na Tobie, już w jej wnętrznościach byłeś mym obrońcą (Ps 71,6)

Warto pamiętać, że głęboka więź człowieka z Bogiem inicjuje się od chwili poczęcia. Oznacza to, że każdy człowiek jest upragnionym i kochanym dzieckiem Boga, nie tylko drogocennym, ale bezcennym w Jego oczach. Ten fakt powinien być uznany nie tylko przez rodziców, którym powierza się troskę o życie i rozwój dziecka, ale również każdego człowieka, który ma kontakt z najbardziej bezbronną istotą, za którą stoi najpotężniejszy Bóg. W tej kwestii warto nie zadzierać z Bogiem, bo On jest prawdziwym obrońcą każdego życia!

Błogosławionego dnia!

Wprowadzenie do Zeszytu Ćwiczeń do Psalmów

📘ZESZYT ĆWICZEŃ DO PSALMÓW – WPROWADZENIE
🙏Bardzo DZIĘKUJĘ Marysi Lalik za kapitalne wprowadzenie do Zeszytu Ćwiczeń do Psalmów. Dziś dzielę się z Wami ogólnym wprowadzeniem, a na dniach będę publikował kolejne nagrania charakteryzujące określone ćwiczenia.
📍Przypomnę, że mamy już omówione dwie metody:
👉(1) Metoda Skryby: https://www.youtube.com/watch?v=FQfQsh0z6VU
👉(3) Metoda Skrutacji Psalmowej: https://www.youtube.com/watch?v=qgYt6PbNerU
Wierzę, że „Zeszyt Ćwiczeń do Psalmów” stanie się cennym narzędziem w duchowej praktyce dla każdego, kto pragnie pogłębić swoje rozumienie psalmów i modlitwy. W zeszycie tym czytelnik może odnaleźć nie tylko inspirujące wytyczne dotyczące pracy z psalmami, ale także praktyczne ćwiczenia, które pomagają wewnętrznej refleksji i skoncentrowaniu się podczas modlitwy.