WSPARCIE

W ramach referatu „Apostolatu Integralnej Formacji Chrześcijańskiej” pragnę realizować wielkie i przydatne dzieła ewangelizacyjne oraz formacyjne. Ich celem jest wsparcie w rozwoju dojrzałej duchowości chrześcijańskiej oraz promowanie integralnego rozwoju ludzkiego na rzecz dobrostanu (szczęścia).

Przesyłając finansowe wsparcie można określić cel pomocy:

🎯 Cel 1: Rozwój i utrzymanie aplikacji DOBROTEKA.

🎯 Cel 2: Realizacja projektu: aplikacja PSALMOTEKA.

🎯 Cel 3: Rozwój dzieła Apostolatu Integralnej Formacji Chrześcijańskiej (AIFC).

Numer rachunku:

PL 71 1600 1462 1847 0283 1000 0078

Właściciel rachunku:

Zakon Braci Mniejszych Kapucynów – Prowincja Krakowska

ul. Korzeniaka 16, 30-298 Kraków

Z WDZIĘCZNOŚCIĄ I PAMIĘCIĄ W MODLITWIE!