Twoja vs moja wola…

🛐#PsalmNaDzień

Przyjdźcie i słuchajcie, wszyscy bojący się Boga (Ps 66,16)

Bojaźń Boża uświadamia człowiekowi, że Bogiem nie można dysponować. Nie można przekupić Go długimi modlitwami ani targować się z Nim uroczystościami. Bez wpuszczenia Boga do serca, modlitwa może stać się czystą manipulacją i pogańskim rytuałem używania Boga do swoich własnych celów.

Bojaźń Boża otwiera człowieka i przyciąga do Boga, a nie lękowo oddala od Niego.

Bojaźń Boża zmienia serce proszącego, a nie proszonego.

Bojaźń Boża odsłania wolę, do której człowiek ma się dostosować, a nie Bóg.

Warto dziś dbać i zabiegać o Bojaźń Bożą!

Bądź wola TWOJA – NIE MOJA

Święć się imię TWOJE – NIE MOJE

Przyjdź królestwo TWOJE – NIE MOJE

Błogosławionego dnia!

KRZYŻE…

🛐#PsalmNaDzień

Na grzbiet włożyłeś nam utrapienia (Ps 66,11)

Istnieją utrapienia, „KRZYŻE”, które nakładamy innym na ramiona lub uważamy, że Bóg to czyni.

Są też takie „KRZYŻE”, które w imię poprawności politycznej czy ideologii zdejmujemy ze ścian domów i miejsc publicznych domagając się w imię prawa tego od innych.

W końcu, istnieją również „KRZYŻE”, bez których nie będziemy zbawieni, a które dawały narodom i pokoleniom siłę oraz nadzieję na przetrwanie najtrudniejszych chwil historii świata.

Kiedy wyrzucimy Chrystusa z serca, każdy KRZYŻ będzie jedynie ciężarem… (1Kor 1,22-25).

Błogosławionego dnia!

Skrutacja psalmowa

Bardzo cenne i pouczające wprowadzenie do metody „Skrutacji Psalmowej”. Serdecznie dziękuję Marysi Lalik za przystępne i głębokie przedstawienie głównych idei tej metody oraz wskazówki dotyczące jej zastosowania w rozwoju życia duchowego.

Pytania i odpowiedzi… psalmy

📬 TWOJE PYTANIE:

Już niebawem, 19 czerwca, w Gliwicach odbędzie się wyjątkowe spotkanie z renomowanym biblistą, ks. prof. Mariuszem Rosikiem. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych – wstęp jest bezpłatny.

📨 Jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące psalmów, które chcielibyście przedstawić naszemu gościowi i prelegentowi, proszę wysłać je bezpośrednio na adres organizatorki, Pani Elżbiety: elfoszcz22@wp.pl Będę bardzo wdzięczny za wasze pytania, które mogą być dla wielu pomocne w lepszym poznaniu księgi psalmów.

📧 Konferencja będzie zapisana wideo i mamy nadzieję, że zostanie udostępniona na YouTube, co będzie doskonałą okazją do formacji intelektualnej i duchowej dla nas wszystkich modlących się psalmami w 1W1. W pierwszej części spotkania ks. prof. Mariusz przybliży nam temat modlitwy psalmami w życiu Jezusa, a w drugiej części chętnie odpowie na pytania, które Państwo przygotujecie i przedstawicie.

Radośnie…

🛐 #PsalmNaDzień

Radośnie sławcie Boga, wszystkie ziemie (Ps 66,1)

W życiu chrześcijańskim kluczowe znaczenie mają pojęcia takie jak świętość, miłość i w konsekwencji też radość. Katechizm Kościoła Katolickiego wskazuje, że „Miłość jest duszą świętości, do której wszyscy są powołani” (KKK 826). Jeśli mamy doświadczenie autentycznej miłości, to jej naturalną konsekwencją jest również radość i to zarówno otrzymywania jaki i dawania. Dlatego psalmista woła: „Radośnie sławcie Boga, wszystkie ziemie” (Ps 66,1). Nie tylko sławcie, ale róbcie to radośnie! Módlcie się również z sercem radosnym, dialogujcie ze Mną nie tylko o smutkach i trudach, ale również o pięknie i szczęściu…

Wielu chrześcijan, w swojej duchowej drodze, często skupia się wyłącznie na ascetycznych aspektach świętości, takich jak poświęcenie, umartwienie czy surowe przestrzeganie norm i zasad. Chociaż te elementy są ważne w procesie duchowego wzrostu, kluczowa pozostaje jednak miłość, objawiająca się poprzez radość. Zapominając o tym aspekcie, chrześcijanie ryzykują, że ich świętość stanie się sucha i pozbawiona tego, co w świętości jest najistotniejsze – miłości i z niej płynącej radości.

Błogosławionego dnia!

To już 21 spotkanie 1W1 w Kozach

Wczoraj odbyło się już 21. spotkanie wspólnoty psalmowej 1W1 w Kozach. To wielka łaska! Nie tylko ze względu na to, że spotkań było aż tyle, ale przede wszystkim dlatego, że trwamy na tej drodze – doświadczając wspólnoty, modlitwy, formacji… Z całego serca dziękuję inicjatorce i organizatorce spotkań w Kozach, Marysi Lalik, za jej zaangażowanie i wielkie serce otwarte na naszą wspólnotę. Dziękuję również wszystkim, którzy systematycznie i okazjonalnie uczestniczą w tych spotkaniach. Wczorajsze spotkanie miało dla mnie osobiście szczególne znaczenie i głęboko wierzę, że Duch Święty nieustannie nas prowadzi! Tego też się uczymy, czyli słuchać i pozwalać się prowadzić natchnieniom Bożym. Deo Gratias!

Przyjdź…

🛐 #PsalmNaDzień

Posyłasz swego ducha […] i odnawiasz oblicze ziemi (Ps 103,30)

„Przyjdź, Duchu Święty” – to wezwanie, mimo iż zwraca się do Ducha Świętego, powinny być odbierane bardziej jako apel skierowany do nas samych. Duch Święty już jest pośród nas, stale obecny i działający w naszych sercach. „Przyjdź” oznacza więc nie tyle przybycie Ducha, ile nasze własne skierowanie się ku wartościom takim jak: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, samokontrola, wymienionym w Liście do Galatów (5,22-23). To wezwanie zachęca nas do podążania drogą, na której spotkamy Tego, którego poszukujemy i którego obecności pragniemy. To zaproszenie do aktywnego dążenia do spotkania z Duchem poprzez kształtowanie własnego życia zgodnie z tymi wartościami, które On promuje, a nie świat.

Błogosławionego dnia!

Warsztat w Jaworzu

Wczoraj w Jaworzu odbyły się warsztaty z komunikacji. Dziękuję wszystkim uczestnikom oraz ks. Wojciechowi Nowakowi za organizację i zaproszenie.

Rekolekcje na 2025

Z dużym wyprzedzeniem już przedstawiam dwa wyjątkowe wydarzenia rekolekcyjne zaplanowane na rok 2025 w Skomielnej Czarnej – niezwykle uroczym miejscu. Liczba miejsc została ograniczona do max 30 osób (na rekolekcje kontemplatywne w ciszy), aby zapewnić należytą ciszę i prywatność w jednoosobowych pokojach. Psalmoterapia będzie miała inną dynamikę, ale to również jedyne rekolekcje w 2025 dla świeckich w tej tematyce. Warto zarezerwować termin i może nawet już wpisać się na listę.