2 spotkanie w Krakowie

Wczoraj odbyło się drugie spotkanie biblijne 1W1 w Krakowie – w Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Krakowie Olszanicy. Bardzo serdecznie i po bratersku dziękuję br. Cezaremu Pietrasowi – proboszczowi parafii za gościnę i wielką życzliwość. Cieszę się, każdym uczestnikiem i dziękuję za uczestnictwo w spotkaniu. Nasze spotkania modlitewno-formacyjne odbywają się raz w miesiącu. Serdecznie wszystkich zainteresowanych modlitwą słowem Bożym i rozwojem wiary ZAPRASZAM.

O dziele 1W1 w 8 językach

🛎 Warto przypomnieć, że o dziele 1W1 mamy informacje w 8 językach świata: angielski, włoski, hiszpański, francuski, bułgarski, rosyjski, białoruski i czeski… Uaktualniłem tzw. „tablicę” z informacjami na temat 1W1 i cierpliwie czekam na nową stronę internetową, która powstaje.

👉 Zobacz: https://padlet.com/kwiatek/1W1

Rozwój aplikacji DOBROTEKA – 365

🛎 Kolejna porcja z przygotowanej pełnej wersji aplikacji Dobroteka, czyli 365 dni w rytmie wdzięczności i pozytywności. Mam już 270 dni opracowanych!
📍 Ahh… rozwój aplikacji można wspomóc życzliwością, modlitwą oraz ofiarą. Bardzo DZIĘKUJĘ tym, którzy już to zrobili.
PL 71 1600 1462 1847 0283 1000 0078 – Właściciel rachunku: Zakon Braci Mniejszych Kapucynów – Prowincja Krakowska ul. Korzeniaka 16, 30-298 Kraków.

TEMAT: MOŻLIWOŚĆ UCZENIA SIĘ

ZADANIE: Czego pozytywnego ostatnio się nauczyłeś/aś?

REFLEKSJA: Zdolność uczenia się stanowi istotną pozytywność życia, ponieważ umożliwia nam nieustanny rozwój i poszerzanie horyzontów. Dzięki niej możemy nie tylko zdobywać nowe umiejętności i wiedzę, ale także lepiej rozumieć siebie i otaczający nas świat. Zdolność do uczenia się pozwala nam adaptować się do zmian, radzić sobie z wyzwaniami oraz rozwijać nasze potencjały, co przekłada się na większe poczucie spełnienia i satysfakcji z życia. To również otwiera przed nami drzwi do nowych możliwości, inspirując nas do dążenia do coraz większych celów i osiągania sukcesów. W ten sposób zdolność uczenia się staje się fundamentalnym elementem naszego dobrostanu i szczęścia.

MOTTO DNIA: Nigdy nie przestawaj uczyć się, ponieważ życie nigdy nie przestaje uczyć” – Autor nieznany

TEMAT: UMIEJĘTNOŚCI I TALENTY

ZADANIE: Z jakich talentów lub umiejętności korzystałeś/aś w zeszłym tygodniu?

REFLEKSJA: Psychologia pozytywna podkreśla znaczenie korzystania z talentów i umiejętności z kilku powodów. Po pierwsze, wykorzystywanie swoich talentów i umiejętności może przynieść uczucie spełnienia i satysfakcji, ponieważ działamy zgodnie z naszymi naturalnymi predyspozycjami i pasjami. Po drugie, skupianie się na swoich mocnych stronach może zwiększyć naszą samoocenę i poczucie własnej wartości, co jest kluczowe dla ogólnego dobrostanu psychicznego. Ponadto, wykorzystywanie swoich talentów może prowadzić do osiągnięcia sukcesów i rozwoju osobistego, ponieważ umożliwia nam koncentrację na obszarach, w których jesteśmy najlepsi, co może prowadzić do osiągnięcia lepszych wyników w naszych działaniach. Psychologia pozytywna zachęca do tego, abyśmy identyfikowali swoje talenty i umiejętności, rozwijali je i wykorzystywali w codziennym życiu, co może przyczynić się do naszego ogólnego szczęścia i satysfakcji.

MOTTO DNIA: „Cel to marzenie z planem i terminem wykonania” – Harvey Mackay

TEMAT: NADZIEJA

ZADANIE: Dziś doceń tych, którzy pomagają ci utrzymać nadzieję w twoim życiu.

REFLEKSJA: Nadzieja to fundamentalne uczucie, które napędza ludzi do wiary w lepszą przyszłość pomimo trudności, przeciwności losu czy niepewności. Badania sugerują, że osoby o silnej nadziei mają większą zdolność do radzenia sobie z przeciwnościami, lepszą adaptacyjność oraz większą odporność psychiczną. Teoria nadziei, rozwinięta przez psychologów Charlesa Snydera i Shane’a Lopeza, opisuje nadzieję jako połączenie dwóch składników: agencji (wewnętrznej siły i umiejętności do działania) oraz ścieżki (wiary w możliwość osiągnięcia celu). Wspólnie te elementy stanowią motywacyjną siłę napędową jednostki, pomagającą przekształcić cele w konkretne działania. Psychologia pozytywna podkreśla, że rozwijanie nadziei może być korzystne dla psychiki i zdrowia psychicznego, a proces ten obejmuje uznawanie trudności, określanie realistycznych celów, wierzenie w własne umiejętności oraz utrzymywanie pozytywnego podejścia, nawet gdy napotykamy przeszkody. W ten sposób nadzieja staje się ważnym źródłem siły w trudnych chwilach życia.

MOTTO DNIA: „Nadzieja jest upartym gościem w duszy, który zawsze mówi: <Może>” – Emily Dickinson

Dar 274 nowych osób w 1W1

🔵🙏 Jest ogromna radość i wdzięczność. W ciągu niespełna miesiąca aż 274 nowe osoby dołączyły do codziennej modlitwy słowem Bożym (psalmami) w dziele 1W1 „Jeden psalm za wszystkich wszystkie psalmy za jednego”. Nie piszę o tym, aby się chwalić, ale aby ukazywać, jak Duch Święty pięknie działa w naszych sercach. Jak porusza serca innych przez nasze zwykłe świadectwo wiary. Tak wiele pięknych i spragnionych Boga żywego serc ludzkich obok nas. Ogromny kapitał i dar codziennej modlitwy. Jestem Wam wszystkim – trwającym na modlitwie – również bardzo wdzięczny. Mamy tak wielkie powody do wdzięczności i dziękczynienia. Jutro niedziela, tak więc doskonała okazja, abyśmy jako wspólnota wyrazili Bogu WIELKIE DZIĘKUJĘ za Jego dzieło 1W1 i za to wszystko, co pokornie Duch Święty i po cichu czyni w naszych sercach.
🛎 Informacje o 1W1:
https://padlet.com/kwiatek/1W1
http://piotrkwiatek.com/psalmoterapia/

DOBROTEKA – 365

Dziś mam radość i łaskę pracować nad pełną wersją aplikacji DOBROTEKA (365 dni). Oto kolejna „garść” wyzwań, refleksji i cytatów:

DZIEŃ (…) HUMOR
ZADANIE: Znajdź i przeczytaj w internecie jakiś dowcip i opowiedz go komuś.
REFLEKSJA: Humor jest ważnym elementem psychologii pozytywnej, ponieważ pozwala na budowanie pozytywnych emocji i redukcję stresu poprzez śmiech i optymistyczne podejście do życia. Wykorzystując humor, ludzie potrafią radzić sobie z trudnościami, budować więzi społeczne oraz rozwijać elastyczność myślenia, co przyczynia się do ogólnego dobrostanu psychicznego. Śmiech i pozytywne podejście mogą także wspomagać zdrowie psychiczne poprzez redukcję objawów depresji i lęku, podnoszenie nastroju oraz budowanie odporności emocjonalnej. W rezultacie humor stanowi istotny składnik psychologicznej równowagi i szczęścia w życiu codziennym. Humor ma nie tylko zdolność rozśmieszania, ale także leczenia, przynosząc radość, łagodząc trudy życia i tworząc pozytywny dystans do problemów.
MOTTO DNIA: „Śmiech to najtańsza medycyna” – Victor Borge

DZIEŃ (…) AUTONOMIA
ZADANIE: Jak rozumiesz autonomię i jak jej doświadczasz w życiu osobistym i społecznym?
REFLEKSJA: Autonomia to zdolność i wolność jednostki do samodzielnego podejmowania decyzji, wyboru celów oraz kierowania swoim życiem zgodnie z własnymi przekonaniami, wartościami i preferencjami. Jest to także posiadanie kontroli nad własnym działaniem oraz możliwość wyrażania siebie w sposób autentyczny i niezależny. W kontekście psychologii, autonomia oznacza zdolność do samoregulacji, zarządzania własnym życiem i podejmowania decyzji bez zewnętrznego przymusu czy nacisku.
MOTTO DNIA: „Autonomia nie oznacza, że robimy wszystko sami. Oznacza to, że podejmujemy decyzje na podstawie własnych przekonań i wartości” – Paulo Coelho

DZIEŃ (…) RESPEKT / SZACUNEK
ZADANIE: Komu ostatnio okazałeś postawę respektu lub szacunku i od kogo ich doświadczyłeś?
REFLEKSJA: Respekt to uczucie szacunku, uznania i akceptacji wobec innych ludzi, ich wartości, godności oraz granic. Jest to gotowość do traktowania innych z szacunkiem i empatią, bez względu na różnice kulturowe, światopoglądowe czy społeczne. Respekt wyraża się poprzez szacunek dla innych osób, ich opinii, uczuć oraz prawa do wyboru i autonomii. To również zdolność do słuchania, zrozumienia i otwartego dialogu, które tworzą podstawę zdrowych i harmonijnych relacji międzyludzkich.
MOTTO DNIA: „Prawdziwy szacunek oznacza docenienie innych za to, kim są, niezależnie od tego, jak się różnią od ciebie” – Autor nieznany