Rytm łaski

Błogosławionego dnia w rymie Bożej obecności i ufności w Jego zbawczą miłość, która nie tylko całkowicie nas przekracza, ale i każdego dnia może nas bardziej wypełniać. Tego Wam i sobie życzę! Pax!