Pozytywny gniew!

🛐 #PsalmNaDzień

„Widząc to, bezbożny płonie gniewem, zgrzyta zębami i marnieje” (Ps 112,10)


😡 Choć gniew i złość są cennymi i potrzebnymi uczuciami w życiu każdego człowieka, to jednak potrafią również być detektorami braku miłości, cierpliwości i dojrzałości osobistej. Dlatego święty Paweł przypomina „Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie; niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Nie dawajcie miejsca diabłu” (Ef 4,26-27).

Czy potrafię pozytywnie dysponować własnym gniewem, czy raczej to jemu pozwalam się ukierunkować i zdominować? Pozytywnie przeżywać gniew, to nie tylko nie grzeszyć oddając się jemu w niewolę, ale to dążyć do takiego użycia tej siły, aby słońce rozkwitało nad naszym i cudzym niebem. Czy to możliwe? Tak, ale wymaga wysiłku i pracy nad sobą!