🛐 #PsalmNaDzień

„Słuchaj, mój ludu, chcę cię napomnieć” (Ps 81,9)

Jak bardzo nie lubimy pouczeń i napomnień!? Chyba proporcjonalnie do ilości słów wypowiedzianych bez miłości.

Sztuka napomnienia to umiejętność łączenia treści z formą, w której osoba nie czuje się oceniana a kochana.

🛐 #PsalmNaDzień

„Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan, szczęśliwy człowiek, który się do Niego ucieka” (Ps 34,9)

Nie ma miłości bez ryzyka i zranienia. Nie ma takiej, która nic nie kosztuje. Dojrzewa wraz z dojrzewającym (J 20,27).

🛐 #PsalmNaDzień

„Jesteś najświętszy, Boże nasz i Panie” (Ps 99)

Świętość to nie kwestia obrazka, różańca, czy koronki.

To niełatwy codzienny wybór miłości, dobra i przebaczenia, ale każdego człowieka.

🛐 #PsalmNaDzień

„Dni człowieka są jak trawa; kwitnie jak kwiat na polu, ledwie muśnie go wiatr, a już go nie ma” (Ps 103,15-16)

Łacińskie „memento mori” (pamiętaj, że umrzesz) nie jest wezwaniem do strachu i rozpaczy. Raczej jest wezwaniam do mądrego korzystania z życia i przypomnieniem, że po śmierci jest nowe życie.

🛐 #PsalmNaDzień

„Zapomnieli o Bogu, który ich ocalił, który wielkich rzeczy dokonał w Egipcie” (Ps 106,21)

Boże nie pozwól mi zapominać

  • o Twoich wszystkich wielkich i drobnych cudach w moim życiu
  • o Twojej codziennej i wyjątkowej miłości do mnie! Błogosławionego DNIA WSZYSTKIM!

Rekolekcje PSALMOTERAPIA

Odbędą się rekolekcje z PSALMOTERAPII (1)

w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu https://skrzatusz-sanktuarium.pl

👉 Termin: 28 grudnia 2021 – 2 stycznia 2022

📬 Zapisy oraz info: Siostra Goretti:

email: domskrzatusz@gmail.com

telefon: 698446375

Więcej informacji na dniach!

Pax i zapraszam, do wielkiej przygody spotkania się Bogiem, sobą przez księgę psalmów. REKOLEKCJE DLA WSZYSTKICH CHĘTNYCH!

🙏 małżonkowie, kapłani, siostry zakonne, świeccy, liderzy grup, wspólnoty itd…

🙏 Świetny pomysł na pożegnanie starego i przywitanie NOWEGO ROKU!

W RYTMIE WDZIĘCZNOŚCI!

✅ Psalm na NIEDZIELĘ

👉 „Błogo-sławić”, czyli „dobrze mówić” nie tylko w kościele, podczas modlitwy, ale w codzienności „Każdego dnia będę Cię błogosławił” (Ps 145,1).

👉 Piękno ale również mądrość Stwórcy odkrywamy w księdze stworzenia, objawienia i własnego życia.

👉 Moje życie jest chciane, zaplanowane i sensowne.

✅ Psalm na NIEDZIELĘ (Ps 145) „Otwierasz rękę, karmisz nas do syta”

25 VII 2021 (XVI Niedziela zwykła)

🌐 http://piotrkwiatek.com​​

#PsalmNaNiedzielę​​​​

#PsalmNaDzień

#1W1​​​​

#Psalmy​​​

🛐 #PsalmNaDzień

„Kto składa Mi ofiarę dziękczynną, ten Mi cześć oddaje” (Ps 50)

Przepełnianie życia wdzięcznością, prowadzi nie tylko do szczęścia, ale do jego źródeł.  

#PsalmNaDzień 

Metoda p+p

🤓 Właśnie czytam psalm tygodnia w 1W1, a jest nim w moim przypadku psalm 68. Tam znajduję słowa „Pan wypowiada słowo do zwiastunów pomyślnych nowin” (Ps 68,12).

👉 A jakie słowa PSALMU Was zatrzymują, poruszają, USKRZYDLAJĄ, wzywają do przemiany, pocieszają, lub zwyczajnie zastanawiają, … ?


METODA P+P

„Co jest istotnym wymiarem spotkania z drugim człowiekiem? Myślę, że wzajemna otwartość i zdolność do słuchania, uważność. Bez słuchania nie można poznać, a tym bardziej zbudować relacji. Otwartości, uwaga i słuchanie prowadzi do wzajemnego obdarowanie i ubogacanie się sobą. Metoda P+P bazuje na tych fundamentach zasadach spotkania. Również w dialogu ze słowem Bożym potrzeba zadbać o otwartość i kształtować umiejętności słuchania. Celem tej metody jest zbudować silniejszej więź między słowem Bożym, a codziennością. Etymologia słowa komunikacja łac. communico nie oznacza wyłącznie przekazywania informacji, transmisję wiadomości, ale bardziej oznacza tworzenie czegoś wspólnego, tworzenie więzi i wspólnoty, która nie jest możliwa bez porozumiewania się. Nazwa metody „P+P” bierze się z idei pewnej wędrówki z Psalmem i aktywnością zaczynającą się na literę „P”. Obrazowo można powiedzieć, że to taka podróż z kilkoma przystankami w miejscowościach zaczynających się od tej litery. I tak pierwszy taki przystanek, czy aktywność, to P+Przeczytaj + Psalm. Kolejne „P”, który można dodać w następnej fazie, to P+Pomyśl, czyli P+Przeczyta, P+Pomyśl nad treścią Psalmu. Potem można dodać P+Pomódl się, P+Podziel się, P+Pytaj, P+Pamiętaj, P+Postanów itd. Każde nowe „P” dodajemy w zależności od możliwości i potrzeb duchowych oraz czasowych. Przyjrzyjmy się poszczególnym „P” z bliska” (Kwiatek P. (2021). Psalmoterapia, 2021 – w przygotowaniu – zapiski).