Pustka i nadzieja

🛐 #PsalmNaDzień
„PANIE, Boże mój, w Tobie złożyłem nadzieję” (Ps 7,1). 

W czym lub w kim pokładam nadzieję? Niewątpliwie wielkim dramatem ludzkiego serca jest pustka życiowa, ale również pokładanie nadziei w tym, co jej nie może dać. Wtedy do życia trudnego dodajemy jeszcze rozczarowanie. 

Jeśli w Chrystusie Zmartwychwstałym odkryjemy prawdziwe źródło nadziei, wtedy WSZYSTKO jest już inne!