🛐 #PsalmNaDzień

O Panie, wołam do Ciebie i rano modlitwa moja niech do Ciebie dotrze (Ps 88,14)

Znane porzekadło głosi „jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz”. Można je odnieść również do życia duchowego. Jak rozpoczniesz dzień, tak go przeżyjesz. 

Nigdy nie lekceważ wpływu modlitwy porannej na własną codzienność i jakoś życia.