WSPÓLNOTA 1W1 WSPANIALE ROŚNIE

Choć coraz bardziej jestem świadomy, że nie „ilość”, a „jakość” kapitału duchowego jest istotna w dzieła modlitewnym 1W1. To jednak wciąż pozostaję niezmiernie wdzięczny za dar każdej NOWEJ osoby, która dołączą do tak wielkiej wspólnoty i codziennie trwa na modlitwie. Jakość to wszystko, co Bóg dobrego czyni w ciszy naszych serc…
W ostatnim miesiącu (sierpień) nasza wspólnota została wzbogacona aż o 65 nowych osób. Jak to wspaniały dar modlitwy i duchowego wsparcia (codziennie!) Świadectwa, którymi się dzielicie, to takie „zerknięcia” do głębi duszy i zauważenie albo spotkanie się z łaską (działaniem Boga).
Kolejna świadomość, jaka mi stale i głębiej towarzyszy to znaczenie PSALMU 127.
Uściski i pozdrowienia dla wszystkich!