🛐 #PsalmNaDzień

„Niech się cała ziemia napełni Jego chwałą!” (Ps 72, 19)

Jak ziemia na której rosną barwne kwiaty potrzebuje wody, tak dusza ludzka potrzebuje SŁOWA BOŻEGO, aby wydawać owoce: pokoju, cierpliwości, łagodności, przebaczenia… 

#PsalmNaDzień