OWOCE AKCJI 1W1

💎 Warto ZAWSZE dzielić się OWOCAMI akcji 1W1. 

 💎 Oto kilka wybranych świadectw ukazujących wartość wspólnej modlitwy psalmami.

 💎 Bogu i wszystkim Wam tworzący kapitał duchowy – niech będą dzięki!

Blisko 8️⃣0️⃣0️⃣ osób modli się za Ciebie i w Twoich intencjach każdego dnia. Nasz KAPITAŁ DUCHOWY z dnia 24 czerwca:

1 psalm / 793 psalmów.

💙 Największym jednak KAPITALEM duchowym akcji 1W1 jest każde dobro, które Pan Bóg czynni w naszych sercach. 

Wasze świadectwa uchylają drzwi do tej wielkiej i pasjonującej TAJEMNICY. Dziękuję WAM za podzielenie się własnymi doświadczeniami!

INFO I ZAPISY: https://piotrkwiatek.com/akcje