„PsalmoTerapia”

PsalmoTerapia – jest to oddziaływanie pomocowe na rzecz dobrostanu człowieka za pośrednictwem księgi psalmów. W tym działaniu uwzględnia się nie tylko wymiar duchowy, ale również psychiczny, relacyjny, emocjonalny, poznawczy i społeczny. W sensie ścisłym nie jest to psychoterapią ale metoda wsparcia całościowo człowieka poprzez uzdrawiający kontakt ze słowem Bożym.


Więcej informacji o rekolekcjach

https://skomielna.kapucyni.pl/index.php/zapraszamy-na-rekolekcje/?fbclid=IwAR1VQDLAaLR9jwLObCJkyZtqI4EEMWgrFfXwLLOUFzmdpdm49DbwQkDlvoY