Poniedziałek – 16 marca 2020

„Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże (Ps 42, 2).

Istnieje tak wiele rożnych pragnień, potrzeb oraz emocjonalnych głodów. Między innymi odczuwamy potrzebę relacji, akceptacji, ciepła, zrozumienia, bezpieczeństwa, przyjemności… itd. Jeśli jednak podstawowy głód – MIŁOŚCI nie jest zaspakajany, to każdy inny niestety nie nasyca.

Panie pokieruj dziś i jutro moimi krokami w stronę źródła, które wystarcza, wypełnia