Niedziela – 15 marca 2020

„A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego” (Rz 5,5).

Jeśli będziemy pamiętać, że Boża miłość rozlana jest w naszych sercach, to odkryjemy, że Niebo znajduje się zaskakując blisko. Boga nie trzeba szukać, gdzieś tam daleko w chmurach, albo archeologicznych wykopaliskach, czy pożółkłych starodrukach. On jest „tu i teraz” w naszej codzienności. Miłość, to manifestacja Jego oblicza. Nadzieja, to pomost łączący teraźniejszość z przyszłością, na którym dochodzi do spotkania z miłością.
Dlaczego nadzieja zawieść nie może? Bo miłość jest gwarantem jej spełnienia!