Sobota – 14 marca 2020

„Nie żywi On gniewu na zawsze, bo upodobał sobie miłosierdzie” (Mi 7,18).

Warto zastanowić się dzisiaj nad obrazem Boga, jaki w sobie nosimy. Od tego bowiem, zależy nie tylko nasza cała duchowość, ale również podejście do życia, problemów oraz relacja do drugiego człowieka.

Czy Twoje wyobrażenie Boga pomaga Ci budować mosty, czy wznosić mury w relacji do drugiego i siebie samego?