METODA (6) PODEJŚCIE DOCENIAJĄCE (APPRECIATIVE INQUIRY)

„Angielski termin appreciative jest przymiotnikiem i oznacza: doceniający, pochwalny, pełny uznania. Natomiast inquire jest czasownikiem i znaczy: pytać, dochodzić, dowiadywać się, dociekać, badać, studiować. Podejście doceniające można zdefiniować jako rozpoznanie i odkrywanie tego, co jest dobre i warte docenienia. Jest to rewolucyjne podejście do człowieka, a przez niego do struktur społecznych, w których on żyje. Najkrócej można powiedzieć, że podejście doceniające polega na szukaniu w człowieku tego, co najlepsze i co pozostaje jeszcze tajemnicą. Poprzez te odkrycia ożywiamy i zmieniamy strukturę społeczną. Fundamentalnym założeniem tej filozofii jest zasada, że każda organizacja, wspólnota czy struktura społeczna nie jest wyłącznie problematyczna, ale raczej jest zbiorem ukrytych możliwości. Są one obecne w każdym człowieku, a potrzebują jedynie odkrycia i konstruktywnego ukierunkowania. Transformacja jest możliwa i dokonuje się przez znalezienie tego, co było i jest dobre, oraz zauważenie nieznanych do tej pory możliwości”.

„Jest prawdą, że gdy narzekamy, to zapominamy o jasnej stronie naszego życia. Obsesyjnie i przesadnie koncentrujemy się na tym, co ciemne i negatywne. Austriacka pisarka żyjąca w XIX w. Marie von Ebner-Eschenbach powiedziała, że „ludzie współcześni stworzeni są do narzekania. Z całego Achillesa widzą tylko piętę”. Mamy tendencję do szukania sensacji i dreszczyku emocji, i to nie tylko w na ekranach telewizora, ale również w życiu osobistym czy osób nam bliskich”.

Fragmenty z książki „Sztuka życia bez narzekania. Jak wyzwolić się z chronicznego malkontenctwa i efektywniej wyrażać niezadowolenie?” (Piotr Kwiatek OFMCap).