METODA (2) WILL BOWEN

Podjąć wyzwanie „21 dni wolnych od narzekania”

„Rok temu postanowiłem przyjrzeć się bliżej własnej tendencji do narzekania. Skorzystałem z programu „21 dni bez narzekania”. Początki były niełatwe, chociaż, jak później się okazało, typowe dla wszystkich wyruszających w tę podróż. Na przykład do dziś pamiętam mój pierwszy dzień, kiedy rozpocząłem pracę nad wyeliminowaniem narzekania. Po porannej medytacji udałem się na Mszę świętą do pobliskiej parafii, gdzie także zostałem zaproszony na śniadanie. Siedząc w jadalni i krojąc chleb, z rozgoryczeniem oznajmiłem: „Jaka szkoda, że w naszym domu rekolekcyjnym nie mamy takiego pełnoziarnistego pieczywa”. Te słowa nie tylko mnie zaszokowały, ale jeszcze bardziej zmotywowały do pracy nad sobą, aby wyzbyć się tego paskudnego nawyku marudzenia.
Równolegle do pracy nad sobą rozpocząłem poszukiwania i zbieranie materiałów poświęconych tej kwestii. Okazało się, że w języku polskim, poza cennymi badaniami profesora Bogdana Wojciszke i Wiesława Baryły z Uniwersytetu SWPS w Sopocie, niewielu zajmowało się tą tematyką. Znacznie więcej publikacji można znaleźć w języku angielskim. I choć problem malkontenctwa jest powszechnie obecny, to wciąż w literaturze popularnonaukowej jakby w ogóle niezauważany. Na drodze poszukiwań natrafiłem jednak na interesujące świadectwo amerykańskiego pastora Willa Bowena, który opisał swoje doświadczenie w książce pt. „Świat bez marudzenia. Podejmij wyzwanie 21 dni”(86). Pozycja ta jest nie tylko cennym świadectwem walki o zmianę rozpowszechnionego na całym świecie nawyku narzekania, ale przedstawia również skuteczną metodę osiągnięcia tego celu”. 

[…]
„Will Bowen od początku był przekonany o istniejącym związku pomiędzy słowami, myślami i zachowaniem. Słowa bowiem uzewnętrzniają świat myśli. Kiedy świadomie kształtujemy słowa, to możemy wpływać na przekonania, a stąd już bliska droga do zmiany postaw. To, jak się czujemy i jak funkcjonujemy, często związane jest z naszymi myślami, które prezentują się w dialogu poprzez wypowiadane słowa. Oto w skrócie cała filozofia programu „21 dni bez narzekania”. 

Klucz do sukcesu leży w tym, by ciągle próbować.
(Will Bowen)

Fragmenty książki „Sztuka życia bez narzekania. Jak wyzwolić się z chronicznego malkontenctwa i efektywniej wyrażać niezadowolenie?” Piotr Kwiatek OFMCap.