Chrystus Królem Wszechświata

🙏 Kochani to już 138 tydzień wspólnej modlitwy słowem Bożym w 1W1. Słowa które w tym tygodniu otrzymałem w psalmie doskonale pasuję do liturgii dnia, czyli UROCZYSTOŚCI CHRYSTUSA KRÓLA: „Niech sławią Ciebie, PANIE , wszyscy królowie ziemi, kiedy usłyszą słowa ust Twoich” (Ps 138,4). Dzielmy się słowem Bożmy, aby wszyscy „królowie” usłyszeli orędzie Dobrej Nowiny objawionej w Jezusie!
🎯Jakie słowa w psalmie tygodnia Ty otrzymałeś/aś?
🛎Pamiętaj każdego dnia 2335 osób modli się za Ciebie i w Twoich intencjach! To wielki Boży kapitał! Dając otrzymujesz! Serdecznie Was pozdrawiam w nowym tygodniu!

„PAN mieszka na wysokościach, ale dostrzega poniżonych, wyniosłych zaś poznaje z daleka” (Ps 138,6)