Komunikacji można się nauczyć!

Książka „KOMUNIKACJI MOŻNA SIĘ NAUCZYĆ” otwiera nową serię wydawniczą pod szyldem referatu „Apostolat Integralnej Formacji Chrześcijańskiej” (AIFC). 

Fragment ze wstępu:
„Drogi Czytelniku, zapraszamy Cię do wyjątkowej podróży intelektualnej i duchowej, podczas której zapoznasz się nie tylko z kompetentną wiedzą z zakresu psychologii komunikacji, ale także z propozycjami zastosowania jej w życiu. Nowością tej pozycji jest odniesienie klasycznych teorii komunikacji do słowa Bożego: zwrócenie uwagi na związek przekazywanej prawdy z jakością życia i dobrostanem. Zamieszczone treści staraliśmy się przedstawić w formie krótkiej i przystępnej dla współczesnego odbiorcy. Omawiając ważne elementy teorii komunikacji, szukaliśmy sposobu przełożenia ich na codzienność, w której duchowość odgrywa ważną rolę. Punktem wyjścia do rozważań w każdym rozdziale jest konkretna sytuacja życiowa. Po wziętym z życia przykładzie następuje esencjonalnie omówiony wybrany aspekt komunikacji, zilustrowany fragmentem zaczerpniętym z Pisma Świętego. Każdy rozdział kończy się pytaniami egzystencjalnymi lub propozycją ćwiczeń, umożliwiających wejście w głąb własnego doświadczenia. 
Forma książki, czyli układ rozdziałów, grafika, wybrane zagadnienia, ma pomóc Czytelnikowi przejść wewnętrzny proces integracji i asymilacji teorii z praktyką, czyli ułatwić zbudowanie trwałego pomostu między codziennością a życiem duchowym. Nade wszystko pragniemy jednak, aby zaprezentowane treści miały również wymiar formacyjny, który szczególnie jest nam bliski, ponieważ na co dzień pracujemy w różnych środowiskach, troszcząc się o pedagogikę wzrostu w świętości i szczęściu”.

(br. Piotr Kwiatek, s. Anna Maria Pudełko)