Boże plany

🛐 #PsalmNaDzień
Prowadzisz mnie zgodnie z Twym zamysłem” (Ps 73,24)

Życie modlitewne i szerzej duchowe stanowi przestrzeń, w której uczymy się rozpoznawać i przyjmować wolę Bożą. Nie jest miejscem, gdzie dyktujemy lub narzucamy Jemu nasze pomysły i plany na naprawę świata i człowieka.

Przyjęcie tej perspektywy, uczy w prozie życia dostrzegać ślady Bożej obecności i błogosławieństwa.

Błogosławionej soboty!