Najcenniejszy skarb

🛐#PsalmNaDzień

Gdy jestem z Tobą, nie cieszy mnie ziemia (Ps 73,25)

Ziemia i cały świat materialny mogą przynosić radość, ponieważ są darem od Boga. Jednak odnalezienie samego Boga przez ślady Jego dobroci wymaga już pewnej sztuki i duchowej uważności. Gdy uda się to osiągnąć, wszystkie inne rzeczy mogą przestać być istotne lub stracić na znaczeniu. Wiara jest drogą prowadzącą do najcenniejszego dobra – osobowego Boga.

Dobrego dnia!