Błogosławić i być błogosławionym!

🛐#PsalmNaDzień

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nas błogosławi, niech rozjaśni nad nami swe oblicze (Ps 67,2)

Kontynuując myśl przewodnią Psalm 63, można powiedzieć, że wprowadza on człowiek modlącego się w świat Bożego błogosławieństwa. Otrzymujemy od Boga błogosławieństwo i jesteśmy zaproszeni, aby nim się dzielić z innymi – wszystkimi. „Błogosławicie, a nie złorzeczcie”. To ważne i aktualne przesłanie zostało nie tylko rozwinięte, ale również zrealizowane w nauczaniu i przykładzie życia Jezusa. W liście Św. Pawła do Rzymian, w 12. rozdziale, znajdujemy piękne echo tej nauki. Przesłanie to nie powinno rozbrzmiewać nie tylko na ambonach w świątyniach, ale przede wszystkim w sercach współczesnych wierzących w Chrystusa. Przeczytaj fragment z listu do Rzymian i zobacz, niczym w lustrze, czy nauka Chrystusa dotarła już do Twojej świadomości a bardziej do Twojego życia.

„Błogosławcie tych, którzy was prześladują! Błogosławcie, a nie złorzeczcie! […] Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi! Jeżeli to jest możliwe, o ile to od was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi! Umiłowani, nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości, lecz pozostawcie to pomście [Bożej]! Napisano bowiem: Do Mnie należy pomsta. Ja wymierzę zapłatę – mówi Pan – ale: Jeżeli nieprzyjaciel twój cierpi głód – nakarm go. Jeżeli pragnie – napój go! Tak bowiem czyniąc, węgle żarzące zgromadzisz na jego głowę. NIE DAJ SIĘ ZWYCIĘŻYĆ ZŁU, ALE ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ! (Rz 12,14-21)

Błogosławionego dnia!