Przyjdź…

🛐 #PsalmNaDzień

Posyłasz swego ducha […] i odnawiasz oblicze ziemi (Ps 103,30)

„Przyjdź, Duchu Święty” – to wezwanie, mimo iż zwraca się do Ducha Świętego, powinny być odbierane bardziej jako apel skierowany do nas samych. Duch Święty już jest pośród nas, stale obecny i działający w naszych sercach. „Przyjdź” oznacza więc nie tyle przybycie Ducha, ile nasze własne skierowanie się ku wartościom takim jak: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, samokontrola, wymienionym w Liście do Galatów (5,22-23). To wezwanie zachęca nas do podążania drogą, na której spotkamy Tego, którego poszukujemy i którego obecności pragniemy. To zaproszenie do aktywnego dążenia do spotkania z Duchem poprzez kształtowanie własnego życia zgodnie z tymi wartościami, które On promuje, a nie świat.

Błogosławionego dnia!