🪧 DOBROTEKA W PRAKTYCE (Dzień 11)

Jedenasty dzień DOBROTEKI zachęca do popatrzenia na całość życia pod kątem błogosławieństwa. Za jakie doświadczenia jesteśmy najbardziej wdzięczni? Dar życia, rodzina, wolność, młodość, bezpieczeństwo, sukcesy zawodowe, wiarę, czułość i dobroć bliskich… W refleksji (z notatek) dzielę się prawdą, że wdzięczność to nie tylko słowo „dziękuję”, ale to postawa względem całego życia. Ludzie, którzy wyrażają wdzięczność, budują dobro nie tylko w swoim życiu, ale również, tych z którymi się spotykają. Praktykowanie wdzięczności, to życiodajna gleba, na której wyrastają piękne owoce naprawdę udanego i spełnionego życia.

Gdzie pobrać DOBROTEKĘ? https://piotrkwiatek.com/aplikacja/