PODRÓŻ DO SERCA

🛐 #PsalmNaDzień
Miłuję, Panie, dom, w którym mieszkasz, i miejsce przebywania Twej chwała (Ps 26,8)

Jednym z najbliższych a zarazem najbardziej oddalonych miejsc, gdzie Bóg przebywa i komunikuje swoją miłość to ludzkie wnętrze. Życie duchowe to podróż do własnego serca w którym Duch Miłości nieustannie działa

„Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, [wie], że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą” (Rz 8,26-27).