Uskrzydlona duchowość

Zainspirowany dzisiejszym słowem Bożym: […]

Nie tylko nasze wybory kształtują duchowości, ale również ona wpływa na jakość i styl naszego życia. Książka DUCHOWOŚĆ USKRZYDLONA nie jest zaproszeniem do sentymentalnej podróż po nieznanym orientalnym kraju o nazwie „duchowość”, a tym bardziej mglistą zachętą do wejścia w świat iluzji, wyobrażeń, których nie można dotknąć i zweryfikować. W drugim liście św. Piotra czytamy „Nie za wymyślonymi bowiem mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale [nauczaliśmy] jako naoczni świadkowie Jego wielkości” (2P 1,16). W wierze przekazujemy wielki testament świadectwa tych, którzy widzieli i spotkali Zmartwychwstałego. W wierze dziś odkrywamy Tego, który jest z nami i będzie „przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20). Choć Ducha Świętego nie można dotknąć i zobaczyć oczami ciała, to jednak Jego działanie może nas dotknąć i przemieniać. Wiatru też nie możemy złapać w dłonie, ale nawet łagodny powiew odczujemy na twarzy. „Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha» (J 3,8).

Błogosławionego tygodnia!