Pracując nad książką …

W książce pt. „Duchowość uskrzydlająca” chcę poświęcić dużo miejsca modlitwie kontemplacyjnej z którą zetknąłem się w Stanach.

„Kontemplacja jest skierowaniem spojrzenia wewnętrz, w głębokość duszy, i z tego właśnie powodu poza duszę – w Boga” (Hans Urs von Balthasar, cyt. za Pannington, 2003, s. 55).

„Przemiana w Chrystusa jest najwyższą formą uzdrowienia”. Keating, T. (2003). Przebudzenie. Kraków: Wydawnictwo WAM, s. 54.

Każdy kryzys może być „głosem Chrystusa, zapraszającego nas do przyjęcia większej ilości Bożego światła […] Im więcej Bożego życia potrafimy przyjąć, tym lepiej dostrzegamy, że jest ono samą tylko miłością” (Keating, 2003, s. 17).