Zeszyt ćwiczeń do psalmów

Wiem, że prace nad „ZESZYTEM ĆWICZEŃ DO PSALMÓW” w wydawnictwie Edycji św. Pawła są bardzo zaawansowane. Ja tymczasem już pracuję nad nowymi ćwiczeniami, bo Duch Święty daje mi dużo natchnień! Będzie wiec cz. (2) zeszytu ćwiczeń. Ufam, że ten i kolejne projekty „psalmowe” będą niezmiernie pożyteczne dla wszystkich otwartych na rozwój w życiu duchowym.