BEZ ŻADNYCH GRANIC…

#PsalmNaDzień
„Ufają Tobie znający Twe imię, bo nie opuszczasz, Panie, tych, co Cię szukają” (Ps 9,11).

MIŁOSIERDZIE to nie tylko imię Boga, ale Jego istota. Każda komórka Jezusa jest wypełniona „programem” miłości kochającej i przebaczającej. A prawdziwa wielkość tej miłości miłosiernej objawia się w tym, że nie ma ona żadnych granic i jest ukierunkowana do wszystkich ludzkich serc, bez względu na poglądy polityczne, religijne, społeczne i ilość grzechów oraz zdrad… Dobrego dnia!

W tym tygodniu modlę się psalmem 9. Cały ten tekst zaprasza mnie do uwielbienia Boga całym sercem psalmami: „Chwalę Cię, Panie, całym sercem, opowiadam wszystkie cudowne Twe dzieła. Cieszyć się będę i radować Tobą, psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy” (Ps 9,2-3). Tydzień miłosierdzia ukazuję mi stały motyw do wdzięczności i radości… Bądź Panie uwielbiony w tej miłości, choć przez człowieka odrzuconej, to jednak nigdy nie odrzucającej!!!

👉Jakim psalmem się modlisz w 1W1 w tym tygodniu?
👉Nasz kapitał duchowy to 2642/1
👉Info o 1W1 – wszyscy mile widziani
https://padlet.com/kwiatek/1W1
Serdecznie Was pozdrawiam!