Kapituła

Kapituła zakonna to czas spotkania, dialogu, słuchania i otwartości na działanie Ducha Świętego, Jego głos i natchnienia słyszymy przez słowa brata, wydarzenia, głos Kościoła…itd. Trudne, a raczej nawet nie jest to wykonalne, bez OTWARTOŚCI na to, co inne niż moje… A tak przy okazji… wracając do domu i otwierając korespondencję natrafiłem na czasopismo „WZRASTANIE”, które oczywiście serdecznie polecam. Pokój i dobro!