Mit zbawczej przemocy

„Sposób, w jaki postrzegamy Boga, w gruncie rzeczy determinuje to, jak postrzegamy wszystko inne, szczególnie sprawiedliwość i pokój oraz drogę, która do nich prowadzi. Jeśli nasza idea Boga, będzie w jakiś sposób związana z przemocą, niezależnie od tego, jak zbawcza byłaby to przemoc, także i drogę do pokoju będziemy postrzegali jako drogę przemocy” (Rolheiser, s. 248).