Więcej Twojej perspektywy!

#PsalmNaDzień

Dziś słowa z psalmu 56 mnie poruszają „Bogu ufam, nie będę się lękał; cóż może mi uczynić człowiek?” (Ps 56,12). Tak, oprócz ludzkich wysiłków na rzecz pokoju i sprawiedliwości, potrzeba wzrastać w ufności Bogu. O dar zaufania warto w modlitwie prosić… I choćby tu na ziemi nie będzie pełnej sprawiedliwości, to wierzymy, że wszystkie nasze doświadczenia trudu i bólu są Bogu doskonale znane „Ty spisałeś moje tułaczki, zebrałeś moje łzy jak w naczyniu – czyż nie są zapisane jak w księdze?” (Ps 56,9). Bóg doskonale zna głębię naszych serc, dostrzega w nich światło i cienie… Oczyszcza swoją miłością i ofiaruje samego siebie. Daj mi Boże więcej Twojej perspektywy w spoglądaniu na świat, ludzkie problemy, drugiego człowieka i samego siebie!