Psalmy modlitwą całego Kościoła

🙏 „Psałterz leży blisko samych źródeł życia Kościoła. Psalmy to nie tylko pieśni natchnionych przez Boga proroków, lecz także pieśni całego Kościoła i wyraz jego najgłębszego życia wewnętrznego […] Nie ma innych pieśni, które lepiej wyrażałby jego duszę, jego pragnienia, jego tęsknoty, jego troski i radości”.
🔰 Merton T. (2008). Modlić się Psalmami. Gdy otwieramy Biblię Kraków: Esprit, s. 12

🙏 „Modlitwa psalmami praktykowana w duchu wspólnoty wyprowadza nas z religijnego egocentryzmu. Odmawiając psalm, który nie odpowiada moim aktualnym uczuciom, mogę modlić się ze wszystkimi, którzy są właśnie w takim stanie ducha. W ten sposób poszerzam serce i robię krok w bardzo istotnym dla człowieka pielgrzymowaniu od „mój Boże” do „Ojcze nasz”.
🔰 Kozak, M. (2022). Księga żywej mądrości Psalmy. Warszawa: Promic, s. 31.

🙏 „Przez psalmy Kościół daje nam język modlitwy i uczy postrzegać nasze życie jako pielgrzymowanie wiary wewnątrz wspólnoty prowadzonej przez słowo Boże”.
🔰 Kozak, M. (2022). Księga żywej mądrości Psalmy. Warszawa: Promic, s. 32.