🛐 #PsalmNaDzień

„Mój los jest w Twoich rękach” (Ps 31,16).

Czasy trudne są sprawdzianem nie tylko człowieczeństwa, ale również autentycznej wiary. „Bóg wykorzystuje do swych celów to, co wcześniej zostało złamane i upokorzone. Tylko poorana bronami ziemia przynosi plon, rozdarte niebo daje deszcz, a starte ziarno – chleb. Złamany swą niewiernością Piotr stał się opoką Kościoła”. 

Błogosławionego dnia!