Metoda skryby

📜METODA SKRYBY (Psalmoterapia w praktyce)

📍 WPROWADZENIE
Przepisywanie psalmów to jedno z najprostszych ćwiczenie zaproponowanych w zeszycie ćwiczeń do Psalmów. Zadanie polega na tym, aby w dowolnym czasie przepisać psalm omawiany. Tą aktywność łączymy nie tylko z uważnością na tekst i jego przesłanie, ale również z modlitwą. Można to uczynić przez intencję, którą wzbudzamy przed aktywnością typu: „Panie, pragnę z Tobą i dla Ciebie spędzić ten czas modlitwy”, lub przepisując, zatrzymywać się w dowolnych miejscach, w których słowo Boże nas porusza, i ukierunkowywać serce w stronę Boga. To ćwiczenie może mieć również formę terapeutyczną. Na przykład może pomóc uświadomić i odsłonić obecne w człowieku napięcia, pośpiech, chęć osiągania czegoś itd. Jeśli tak się stanie, tym bardziej w te przestrzenie warto zaprosić Boga przez modlitwę.

📍 SENS I ZNACZENIE AKTYWNOŚCI
Pisanie z wielu względów może być korzystne i pomocne w rozwoju osobistym. W książce „Terapia przez pisanie” dowiadujemy się, jak pisanie może być prozdrowotne i pomagać wejść w katharsis (oczyszczenie się) z negatywnych stanów emocjonalnych i myśli (Pennebaker – Smyth, 2018). Pisanie uświadamia nam również to, co wewnętrznie przeżywamy, pozwala nie tylko to nazwać, ale również lepiej ukierunkować. Znane są też metody budzenia kreatywności poprzez tzw. „poranne pisanie” (por. Cameron, 2017). Również w życiu duchowym można użyć techniki pisania jako formy ekspresji oraz spotkania z przesłaniem i autorem tekstu.

📍 W jakim celu przepisywać psalmy?
👉Modlitwa to spotkanie z Bogiem. Pisanie może być formą spotkania i prowadzenia dialogu z Bogiem i samym sobą. Przepisując tekst spotykamy myśli i słowa Boga. W świetle tych słów poznajemy siebie i pozwalamy im, aby one nas przemieniały.
👉Przepisywanie psalmów może być pomocne szczególnie wtedy, kiedy jest nam trudno się skupić bądź przeżywamy wewnętrzny kryzys. 
👉Pisanie ogólnie może być formą katharsis – oczyszczenia. Wyrażanie emocji własnych lub spotykanie się z nimi u psalmistów może pomagać uświadomić je sobie i je wyrażać. 
👉Przepisywanie psalmów może uczyć również systematyczności i regularności, co w rozwoju życia duchowego jest bardzo ważne. 
👉Pisanie wydłuża czas spotkania, a to z kolei daje możliwość głębszego zrozumienia tekstu i jego przesłania.
👉Przepisywanie psalmów może być pomocne w procesie wyzwalania się z pośpiechu i presji osiągania. Nie chodzi w tym ćwiczeniu o to, aby jak najszybciej czy najwięcej psalmów przepisać, ale chodzi o trwanie w procesie i kontakcie.
👉Ponadto relacja wymaga czasu i zaangażowania oraz zdolności słuchania. W tym ćwiczeniu wszystkie te aktywności mają miejsce. 
👉Przepisywanie tekstów pomaga je lepiej zrozumieć, zapamiętać i umożliwia powracanie do nich. 
👉Przepisywanie może uczyć samodyscypliny. Jest ona niezbędna do rozwoju i budowy więzi. Dotyczy to również relacji z Bogiem.

Więcej o pozytywnych skutkach pisania i formie modlitwy przez pisanie można znaleźć w książce pt. Psalmoterpia. Uzdrowienie serca.