Nowy TYDZIEŃ!

📍 Modlę się za Was i w Waszych intencjach w tym tygodniu ulubionym moim psalmem 116. Poruszaj mnie dziś słowa „byłem bezsilny, a On mnie wybawił”. Psalmy ukazują moc Boga działającego w sercu wierzącego. Bóg, który uzdrawia z np. bezsilności itd. Chwała Panu!