Prawdziwość

🛐 #PsalmNaDzień

„Ich bożki są srebrne i złote, to tylko dzieło rąk ludzkich. Usta mają, ale nie mówią, mają oczy, ale nie widzą” (Ps 115,4-5)


Cóż znaczą wszystkie przymioty Boga jak wszechmoc, miłosierdzie, świętość… bez prawdziwości? A na czym opiera się prawdziwość? Oprócz świadectwa, doświadczenia, dowodu, znaku… wymaga wciąż wiary.

Dobrego dnia!