Codzienność

Takie proste, takie ważne i tak rzadko spotykane! W nowym numerze „Głosu Ojca Pio” o parafrazowaniu.