Patrzmy z góry!

🛐 #PsalmNaDzień

„Umocnione jego serce nie ulęknie się, aż spojrzy z góry na swych nieprzyjaciół” (Ps 112,8)

Dziś podczas modlitwy porannej zatrzymał mnie  ósmy werset z psalmu 112. Z punktu widzenia pedagogicznego „patrzeć na kogoś z góry” wydaje się pejoratywne. Jednak jeśli pod pojęciem góra przyjmiemy „góra modlitwy, góra przemiany, góra zaufania, góra golgoty, góra miłości” to spojrzenie takie nabiera innego sensu i wyrazu. 

Warto z góry (Bożej perspektywy) patrzeć na siebie, świat, trudnego brata i siostrę. Wtedy nawet wzburzone oceany są wstanie zalać serca lękiem. Drogą do tej góry wiedzie przez MODLITWĘ !