DUCHOWI GIGANCI / DUCHOWY FITNESS

📍Jak już niektórzy dobrze wiedzą pracuję na „Zeszytem ćwiczeń do psalmów” pt. DUCHOWI GIGANCI / DUCHOWY FITNESS (nie wiem jaki tytuł wybrać?). Oto kolejny przykład zadania. Wykonalne? (tekst przed korektą).

PRACA Z TEKSTEM – MEDYTACJA (PS 51)

Człowiek jest całością psycho-fizyczno-duchowo-społeczną. Każdego dnia troszczymy się o nasze ciało, odżywiamy je, pielęgnujemy, dbamy o odpoczynek itd. W życiu również nie zapominamy o rozwoju intelektualnym. Wiele godzin spędzamy przecież w szkole zdobywając wiedzę i przyswajając sobie nowe informacje o świecie. Ponadto staramy się budować relacje intymne i zawodowe, które mają wielki wpływ na jakość naszego życia. W końcu wymiar, który jest fundamentalny dla naszego szczęścia to duchowość. Tutaj możemy przeżywać radość i harmonię, ale również smutek i bałagan. Właściwie jak Dawid doświadczamy szczęścia i porażek, bo każdy człowiek, to „mieszanina światła i cienia” jak mówi Papież Franciszek. Kiedy doświadczamy chaosu i grzechu warto podobnie jak król Dawid z nadzieja zwrócić się do Boga. Nie zawsze życie w prawdzie jest łatwe, ale niekiedy ona jedynie uzdrawia i prowadzi do autentycznego dobra. Bóg jest wstanie nie tylko nas powołać do życia (stworzyć) ale również je wybawić od zła i grzechu (zbawić), więcej każdego dnia pragnie nas uświęcać i obdarzać Swoim Duchem. Nijako nas stwarzać na nowo dając sens, pasję życia, dobre pragnienia, obdarza natchnieniami i siłą do przebaczenia sobie i innym.  

Tak jak nasze ciało potrzebuje regularnej troski, a niekiedy nawet wizyty u doktora, tak samo nasza dusza wymaga czułej i stałej opieki. Powinniśmy nie tylko o nią regularnie dbać, ale szczególnie, kiedy pojawi się dyskomfort, ból, znaki choroby, szybko iść do duchowego lekarza. Jezus Chrystus leczy wszystkie choroby. Szczególnie uwalnia człowiek od grzechu, choroby która niszczy w nas szczęście i jak wirus rozprzestrzenia się na innych niszcząc dobro. Grzech to trąd, który wprowadza w życie chaos i przyczynia się do smutku w sercu.

Dawid jest jest wielki, nie tylko dlatego, że pokonał Goliata, ale również dlatego, że zwyciężył mocą Boga słabość w swoim sercu. Te zwycięstwo każdy z nas może odnieść, jeśli zawierzymy z Bogu na 100%.

Psalm 51 to jednego z bardziej znanych i częściej cytowanych psalmów w liturgii Kościoła. Niech stanie się pieśnią przemiany również w naszym życiu. Tekst ten przedstawia żal i boleść duszy, który wydobywa się z serca człowieka wybranego i ukochanego, który zgrzeszył i odszedł od Boga. To doświadczenie jest również naszym i dlatego, każdy potrzebuje lekarstwa miłosierdzia na zranienia. Autentyczny żal za grzechy nie jest łatwy, a tym bardziej przyjemny. Jednak warto pamiętać, że kiedy połączymy go z wiarą w miłosierną miłość Boga, staje się dla nas prozdrowotny i zbawczy. Dbajmy więc o dobry żal, który prowadzi do Boga i uzdrowienia.

ĆWICZENIE:

Przeczytaj wersety psalmów z dodatnymi krótkimi skojarzeniami i refleksjami. Następnie, od połowy psalmu czyli wers 13 spróbuj sam kontynuować dialog ze słowami psalmisty. Czyli do każdego wersetu dopisz własną myśl, która rodzi się w Twoim umyśle.

Psalm 51

Dyrygentowi. Psalm Dawida, gdy przyszedł do niego prorok Natan po jego wejściu do Batszeby (w. 1-2).

Trudno przyjąć miłosierdzie Boże, kiedy nie stanie się w prawdzie przed sobą i Bogiem.

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości Twojej, w ogromie Twojego miłosierdzia zgładź nieprawość moją (w. 3).

Nie jesteśmy wstanie pojąć wielkości miłosierdzia Bożego, bo jej miarą jest brak miary. 

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Uznaję bowiem moją nieprawość (w. 4-5).

Tylko w obecności kochającego Boga można w pełni i konstruktywnie uznać swój grzech oraz nieprawość. 

Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i dopuściłem się tego, co za złe uznajesz, ale Ty będziesz sprawiedliwy w swym wyroku i bezstronny w swoim sądzeniu (w. 6).

Każdy grzech rani serce Boga, nawet ten najbardziej sekretny.

Bo urodziłem się jako grzesznik i od poczęcia nieprawość ciąży na mnie (w.7).

Słabość jest wpisana w naszą naturę tak samo, jak zdolność przekraczania siebie i dążenie do dobra. 

Oto miłujesz prawdę ukrytą, naucz mnie tajników mądrości! (w. 8).

Mądrość zdobywamy nie tylko przez sukcesy, ale również przez trudności i porażki życiowe. 

Pokrop mnie hizopem, abym stał się czysty, obmyj mnie, bym nad śnieg był bielszy (w. 9).

Tylko krew Chrystusa oczyszcza nas z grzechów, tylko w Chrystusie otrzymujemy nowe życie.

Daj mi usłyszeć radość i wesele, a ożyją kości poniżone (w. 10).

Prawdziwa przemiana prowadzi do autentycznej radości i szczęścia. 

Odwróć oblicze od grzechów moich i zgładź wszystkie moje nieprawości (w. 11).

Niech i moje oblicze odwróci się od grzechów dawnych i nowych. 

Stwórz we mnie czyste serce, Boże, i ducha mocnego odnów w moim wnętrzu (w. 12).

Tak jak Bóg stworzył świat z niczego (creatio ex nihilo), tak samo posiada moc stworzyć w człowieku serce odnowione i czyste. Pomódl się z wiarą o to dziś!

CZAS NA TWÓJ OSOBISTY DIALOG Z BOGIEM ZAINSPIROWANY SŁOWAMI PSALMISTY

Nie odrzucaj mnie od Twojego oblicza i nie odbieraj mi Twego ducha świętego (w. 13).

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Daj mi się cieszyć Twoim zbawieniem i umocnij mnie duchem ochoczym (w. 14).

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Pouczę nieprawych o Twoich drogach i wrócą do Ciebie grzesznicy (w. 15).

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Wybaw mnie od krwi, o Boże, Boże, mój Zbawco, a język mój wyśpiewa Twoją sprawiedliwość (w. 16).

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Panie, otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić Twoją chwałę (w. 17).

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Bo nie pragniesz, bym Ci składał ofiary, ani nie masz upodobania w całopaleniach Panie, otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić Twoją chwałę (w. 18).

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Ofiarą dla Boga jest duch skruszony; udręczonym i uniżonym sercem Bóg nie pogardzi Panie, otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić Twoją chwałę (w. 19).

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

W Twej dobroci okaż łaskę Syjonowi, aby odbudowano mury Jeruzalem Panie, otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić Twoją chwałę (w. 20).

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Wtedy przyjmiesz należne ofiary, dary i całopalenia, wtedy będą składać cielce na Twoim ołtarzu Panie, otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić Twoją chwałę (w. 21).

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..