PARADOKS UBÓSTWA UBOGACAJĄCEGO

🛐 #PsalmNaDzień

„Cóż oddam Panu za wszystko, co mi wyświadczył?” (Ps 116,12)

To pytanie można uznać za retoryczne, ponieważ odpowiedź na nie wydaje się oczywista. Nic nie możemy ofiarować komuś od kogo wszystko otrzymaliśmy i do kogo wszystko należy. 

Uznanie tej fundamentalnej prawdy prowadzi nie tylko do autentycznej wolności, ale również do odkrycia nowych zasobów radości.  

„Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić” (2 Kr 8,9)

„Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego” (J 6,68).