Obraz Boga…

„Twój obraz Boga tworzy Cię lub Cię niszczy. Istnieje bezwzględny związek między tym, jak postrzegasz Boga, a tym, jak postrzegasz siebie i cały wszechświat […] Dojrzały Bóg tworzy dojrzałych ludzi. Wielki Bóg tworzy wielkich ludzi” (Rohr, Tak, ale… s. 85).

Jeśli w obecności Boga nie czujesz się bezpiecznie, to nie sądzę, by to był Bóg – jest to coś innego. Jest to bóg, który nie jest Bogiem. Najprawdopodobniej jet to coś, co Mistrze Eckhart określ następującym stwierdzeniem: Modlę się, by Bóg pozbawił mnie Boga” (Rohr, Tak, ale… s. 102).