łaska i wierność

🛐#PsalmNaDzień

„Bo Twoja łaska wielka aż do nieba, a wierność Twoja sięga obłoków.” (Ps 108,5)

Często w psalmach określenia „łaska(miłosierdzie) i wierność pojawiają się tuż obok siebie (Ps 36,6; 61,8; 85,11; 86,15; 89,15). Słowo wierność wzmacnia prawdę o miłosierdziu(łasce). Bo czym byłoby miłosierdzie sezonowe, tymczasowe, chwilowe, okolicznościowe lub oparte na emocjach albo kaprysie? Boże miłosierdzie ogarnia nie tylko wszystkich, ale również jest stałe. Nawet nasza niewiara i krótkowzroczność, nie mogą go ograniczyć. Czasem trudno to zrozumieć, a szczególnie wtedy, kiedy opieramy zbawienie na naszym wysiłku, praktyce, mądrości i sumienności.