Jezus w psalmach

Dzisiaj w Ewangelii słyszymy słowa Jezusa: „Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach»” (Łk 24,44).

👉 Które słowa w Twoim psalmie można odnieść do Jezusa?