Dokładnie 2 lata temu

💚 Dziś mamy jubileusz !!!!

🙏 Dokładnie 2 lata temu przyszło natchnienie z góry – od Boga i powstała akcja – dzieło 1w1. Dzisiejszy nasz kapitał to nie 150 osób a 1900. Tyle osób z 25 krajów codziennie modli się psalmami – najpiękniejszymi modlitwami na świecie!

💚 Dziękuje wszystkim! Deo Gratias!